Webinar: Sociale inspectie: een update

04 December 2020
Webinar
€204.49 (VAT incl.)

De relevante maatregelen van het regeerakkoord

De impact van de nieuwe wet inzake detachering


Dit webinar wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be

In het regeerakkoord staan een aantal maatregelen die betrekking hebben op de werking van de sociale inspectie. Zowel de sociale inspectie, als het arbeidsauditoraat moeten door middel van acties een strikte en afradende controle uitrollen met betrekking tot sociale fraude en sociale dumping.
Reeds op 23 oktober 2020 werd op voorstel van minister van Financiën belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding Vincent Van Peteghem een ontwerp van KB goedgekeurd tot oprichting van een College in de strijd tegen fiscale en sociale fraude.

Het is dan ook andermaal duidelijk dat de strijd tegen de sociale dumping hoog op de prioriteitenlijst van de regering staat. Hierbij zal men ook niet aarzelen om de Belgische opdrachtgevers mee in deze strijd te betrekken. Bewijs hiervan is bijvoorbeeld het KB van 17 augustus 2019 dat ook de RSZ-inspectie de bevoegdheid geeft om te treden tegen verboden terbeschikkingstelling van de werknemers.

Op 12 november 2019 werd trouwens het kaderakkoord rond ‘MOTEMS’ ondertekend. De federale politie, de procureurs-generaal en de sociale inspectiediensten hebben dat langverwacht kaderakkoord gesloten, waarbij over heel België, in alle gerechtelijke arrondissementen, voortaan gemengde onderzoeksteams kunnen worden opgericht om sociale fraude te onderzoeken, zoals sociale dumping, zwartwerk en georganiseerde faillissementen. Ook het ‘Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2020’ verdient de nodige aandacht.

Aangezien in juli 2020 ook de nieuwe wet houdende diverse bepalingen inzake de detachering van werknemers in werking is getreden, staan we ook hier even bij stil.

Belangrijk is ook dat er in het regeerakkoord nu ook wordt voorzien dat de sociale inspectie discriminatietoetsen moet kunnen uitvoeren op basis van ofwel een onderbouwde klacht, ofwel datamining ofwel een objectieve aanwijzing, maar het schriftelijk en voorafgaand akkoord van de arbeidsauditeur of procureur des konings blijft behouden.
Naar aanleiding van deze recente evoluties zullen de sprekers een praktijkgericht overzicht geven van de bevoegdheden en de werking van de sociale inspectiediensten.


Sprekers

Mr. Daan De Backer, advocaat-vennoot John-John law
Mr. Veerle Van Keirsbilck, advocaat Claeys & Engels

Doelgroep

Advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, medewerkers van sociale secretariaten, personeelsverantwoordelijken, financiële en algemene directies met goede vooropleiding, accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten …

Programme

13u30 Start van de webinar (pauze om 15u00-15u30)

Wordt behandeld:
• Soorten inspectiediensten: wie zijn ze en wat doen ze?
• Bevoegdheden inspectiediensten: wat mogen ze en wat mogen ze niet?
• De maatregelen voorgesteld in het regeerakkoord: de gevolgen voor de praktijk
Het op 23 oktober 2020 goedgekeurd ontwerp van KB tot oprichting van een College in de strijd tegen fiscale en sociale fraude
• De impact van de nieuwe wet van 12 juni 2020 inzake detachering van werknemers
• De impact van het op 12 november 2019 afgesloten kaderakkoord rond ‘MOTEMS’
• Belemmering van toezicht: “you have the right to remain silent” of toch niet?
• Controle op verboden terbeschikkingstelling: de valkuilen van aanneming
• Gevolgen van een bezoek van de sociale inspectiediensten: van eenvoudige regularisatie tot jarenlange (straf)procedureslag

17u15 Q&A (tot maximaal 17u45)

Practical information

DATUM

Vrijdag 4 december 2020 | Webinar | 13u30 – 17u45

U kunt de opleiding volgen via live webcast. U zult vooraf de logingegevens ontvangen.
Alle webinars zullen korte tijd na de opleiding, na montage door de studio, nog vijftien dagen online kunnen herbekeken worden door de deelnemers.


ERKENNINGEN
U ontvangt enkel een aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming bij het volgen van de live webcast op de dag zelf.

OVB: erkend voor 4 punten
IBJ: erkend voor 4 punten
IAB: erkend voor 4 uur
IBR: erkend
BIBF: erkend voor 4 uur
IGO: tussenkomst bevestigd

PRIJS

€ 169 excl. btw

Deelnameprijs is inclusief relevante documentatie.

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Subscribe

Step 1: participant's details

Step 2: select date and location

04 December 2020 - Webinar

Step 3: add participant to the order

Overview and payment

No participants have been added.


Conditions
Conditions

total

€ 0,00

Total (excl. VAT)
€ 0,00