Voorontwerp van Vlaams natuurwetboek

Met dit boek was het de bedoeling om te komen tot een geïntegreerde en meer effectieve wetgeving op het vlak van natuurbehoud, landschapszorg, bosbeheer, soortenbescherming en jacht.
Author(s):
Geert Van Hoorick, An Cliquet, Lode Dekimpe, V. Eerens
book | published | 1st edition
August 2005 | xii + 325 pp.

Paperback
€59.50 €85.-


ISBN 9789050954884

Details

Het Voorontwerp van Vlaams Natuurwetboek van het Centrum voor Milieurecht van de Universiteit Gent is voortgekomen uit een overheidsopdracht van het Vlaamse Gewest.
De bedoeling was te komen tot een geïntegreerde en meer effectieve wetgeving op het vlak van natuurbehoud, landschapszorg, bosbeheer, soortenbescherming en jacht. De werkzaamheden zijn gestart in 2001 en duurden tot 2005. Zij gebeurden onder begeleiding van een ambtelijke stuurgroep.

Dit boek omvat de tekst van het voorontwerp van decreet en de memorie van toelichting. Het boek kan nu het voorwerp uitmaken van een maatschappelijk debat.

Table of Contents

There are no separate chapters available for this publication.