Voorafgaande wilsverklaringen met betrekking tot het levenseinde

Bekroond met de tweejaarlijkse André Prims-Prijs 2012-2013

In dit boek wordt onderzocht of een wilsverklaring effectief een instrument kan zijn om de wil van de declarant te transponeren naar een situatie van wilsonbekwaamheid en om zijn rechten veilig te stellen. Deze vraag wordt onderzocht door de verschillende levensfasen van de wilsverklaring (opstelling, tussenfase en uitvoering) aandachtig te bestuderen.
Author(s):
Christophe Lemmens
Series:
Reeks Gezondheidsrecht
Volume:
6
book | published | 1st edition
January 2014 | xxviii + 998 pp.

Hardback
€175.-


ISBN 9789400004566


When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

Bekroond met de André Prims-prijs 2012-2013!

Voorafgaande wilsverklaringen worden beschouwd als dé oplossing om het hoofd te bieden aan toekomstige situaties van wilsonbekwaamheid. De declarant kan op deze manier nu al de krijtlijnen uitzetten voor zijn medische verzorging in de toekomst. In de praktijk wordt een wilsverklaring evenwel maar stiefmoederlijk behandeld. De wilsverklaring wordt nagenoeg altijd in twijfel getrokken. Diverse argumenten worden daarvoor aangereikt. Het recht op zelfbepaling van de declarant komt onder druk te staan. In dit boek wordt onderzocht of een wilsverklaring effectief een instrument kan zijn om de wil van de declarant te transponeren naar een situatie van wilsonbekwaamheid en om zijn rechten veilig te stellen. Deze vraag wordt onderzocht door de verschillende levensfasen van de wilsverklaring (opstelling, tussenfase en uitvoering) aandachtig te bestuderen. Moeilijke thema’s, zoals wilsverklaringen en demente patiënten, minderjarigen en zwangere vrouwen, worden hierbij niet uit de weg gegaan. Dit boek is bedoeld om een praktische handleiding en een stappenplan aan te reiken voor iedereen die vragen heeft over wilsverklaringen. Ten slotte bevat dit boek modellen van wilsverklaringen die door de auteur zelf werden ontwikkeld en die in de praktijk kunnen worden gebruikt.

Lees ook de bijdrage van Christophe Lemmens op de Intersentia blog.

Table of Contents

DEEL I. INLEIDEND DEEL

Hoofdstuk I. Inleiding (p. 3)

Hoofdstuk II. Het begrippenkader (p. 13)

Hoofdstuk III. Het toenemend belang van voorafgaande wilsverklaringen (p. 43)

Hoofdstuk IV. De verschillende functies van voorafgaande wilsverklaringen (p. 83)

Hoofdstuk V. Informed consent: actuele wilsverklaringen (p. 93)

Hoofdstuk VI. De voorafgaande wilsverklaringen na overlijden (p. 117)

DEEL II. DE FASE VAN TOTSTANDKOMING

Hoofdstuk I. De wilsverklaring als rechtshandeling (p. 147)

Hoofdstuk II. De wilsverklaring als testament (p. 259)

Hoofdstuk III. De tussenkomst van een expert (p. 311)

Hoofdstuk IV. De frequentie van wilsverklaringen (p. 343)

DEEL III. DE TUSSENFASE

Hoofdstuk I. De herbevestiging (p. 353)

Hoofdstuk II. De intrekking of wijziging (p. 365)

Hoofdstuk III. De publiciteitsmaatregelen (p. 377)

DEEL IV. DE FASE VAN UITVOERING

Hoofdstuk I. De vertegenwoordiger en de wilsverklaring (p. 403)

Hoofdstuk II. De persoon van de vertegenwoordiger (p. 409)

Hoofdstuk III. De uitoefening van de vertegenwoordigingsbevoegdheid (p. 477)

Hoofdstuk IV. De rechtskracht van de negatieve wilsverklaring (p. 565)

Hoofdstuk V. De rechtskracht van een positieve wilsverklaring (p. 675)

Hoofdstuk VI. Aansprakelijkheidskwesties (p. 753)

DEEL V. ALGEMEEN BESLUIT

Hoofdstuk I. De verantwoordelijkheid van de wetgever (p. 847)

Hoofdstuk II. De verantwoordelijkheid van de zorgverleners (p. 867)

Hoofdstuk III. De verantwoordelijkheid van de naasten (p. 873)

Hoofdstuk IV. De verantwoordelijkheid van de declarant (p. 875)

DEEL VI. MODELLEN VAN WILSVERKLARINGEN

Hoofdstuk I. Toelichting (p. 879)

Hoofdstuk II. De huidige modellen (p. 887)

Hoofdstuk III. De toekomstige modellen (p. 899)

Bibliografie (p. 907)

Christophe Lemmens

Trefwoordenlijst (p. 983)

Christophe Lemmens

Open access content

Parts of this book have been made open access. We make chapters open access because they are particularly topical, or provide a useful introduction to the subject. They may be available for a limited time or indefinitely. Some books are entirely and permanently open access.


Inhoudstafel (p. 0)
Christophe Lemmens
Bibliografie (p. 907)
Christophe Lemmens
Trefwoordenlijst (p. 983)
Christophe Lemmens

About the series:

Reeks Gezondheidsrecht

In de Reeks Gezondheidsrecht – onder redactie van T. Balthazar, F. Dewallens en Th. Vansweevelt – verschijnen grondige monografieën, vooraanstaande proefschriften, actuele congresboeken en toonaangevende handboeken. Elk werk bevat een analyse van belangwekkende evoluties of acute problemen en geeft een grondige beschrijving van de actuele stand van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. De interdisciplinaire benadering van de door de editors vastgelegde onderwerpen wordt hierbij steeds aangemoedigd.
Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven.

More about this series