Vermogensplanning van particuliere kunstverzamelingen

In België zijn er heel wat hoogstaande particuliere kunstverzamelingen. De verzamelaars hebben zich in het verleden echter weinig bekommerd om de juridische structurering van hun verzameling. In voorliggend werk brengen de auteurs de mogelijkheden en moeilijkheden in kaart voor de vermogensplanning van particuliere kunstverzamelingen.
Author(s):
Frederik Swennen, Alain Nijs
Series:
Bibliotheek estate planning
Volume:
13
book | published | 1st edition
May 2016 | vi + 86 pp.

Paperback
€38.-


ISBN 9789400007550


If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

In België zijn er heel wat hoogstaande particuliere kunstverzamelingen. De verzamelaars hebben zich in het verleden echter weinig bekommerd om de juridische structurering van hun verzameling. Dit heeft met name geleid tot versnippering en verlies voor het 'publieke' domein. Vandaag verlopen de kennismaking met en het gebruik van traditionele en nieuwe technieken van vermogensplanning voor particuliere kunstverzamelingen gelukkig vlotter. Zo wordt de integriteit van de verzameling beschermd in geval van (echt)scheiding en overlijden. Bovendien vergemakkelijkt de structuur de opbouw en het beheer van de verzameling.

In voorliggend werk brengen de auteurs de mogelijkheden en moeilijkheden in kaart voor de vermogensplanning van particuliere kunstverzamelingen. De diverse mogelijkheden en moeilijkheden worden getoetst aan het 'type' van verzamelaar en de aard (dynamische/statisch) en chronologie van de verzameling. Zowel burgerrechtelijke als fiscaalrechtelijke (Vlaanderen en Brussel) aspecten worden behandeld.

Achtereenvolgens wordt voor de beginnende, de gevorderde en de gevestigde verzamelaar onderzocht op welke manier de groeiende of voltooide verzameling best vorm kan worden gegeven. Daarbij gaat aandacht naar technieken zonder structuur (gebruikelijke contracten, modaliteiten bij giften e.d.m.) en naar vennootschappen (burgerlijke maatschap, private stichting en stichting van openbaar nut).

Chapters

Inhoudstafel (p. 0)

DEEL I

Inleiding (p. 1)

DEEL II

Aan het stuur (p. 5)

DEEL III

Rijden met de handrem (p. 37)

DEEL IV

Alle remmen los (p. 63)

DEEL V

Besluit (p. 83)

About the series:

Bibliotheek estate planning

De Bibliotheek Estate Planning biedt een ruime waaier aan perspectieven over estate planning. De ene keer zal een boek dieper ingaan op een specifiek onderwerp van vermogensplanning, terwijl een volgende keer een variatie van actuele topics wordt aangeboden in één boek. Ook rechtsvergelijkende studies horen in de BEP thuis, evenals nieuwe concepten zoals de rechtspraakfiches familiaal vermogensrecht. De Bibliotheek biedt ook een uitgelezen forum om teksten die wat te lang uitvallen voor het TEP, nog grondiger uit te werken en als boek ter beschikking te stellen voor de EP-familie.
Hoofdredacteur: Alain Laurent Verbeke.
Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven.

More about this series