Vermogensplanning & De maatschap

Het cahier behandelt de oprichting en werking (bestuur, beheer, uittreding,...) van de maatschap en het nut ervan voor vermogensplanning als controlevehikel. Met inbegrip van fiscale en civielrechtelijke aandachtspunten en de administratieve verplichtingen.

Author(s):
Alain Van Geel, Murielle Gijbels, Matthieu Janssens de Bisthoven
Series:
Vermogensplanning &
Volume:
1
book | forthcoming | 1st edition
December 2021 | 80 pp.

Paperback
€55.-


ISBN 9789400013193


When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.Publication date: December 15, 2021

Details

Het cahier behandelt de oprichting en werking (bestuur, beheer, uittreding,...) van de maatschap en het nut ervan voor vermogensplanning als controlevehikel. Met inbegrip van fiscale en civielrechtelijke aandachtspunten en de administratieve verplichtingen.
Murielle Gijbels, Matthieu Janssens de Bisthoven, Alain Van Geel

Het werk maakt deel uit van de reeks de reeks ‘Vermogensplanning &’
Bij intekening op de reeks Vermogensplanning &, geniet u een korting van 15% op alle nog te verschijnen werken in deze reeks.

Table of Contents

There are no separate chapters available for this publication.

About the series:

Vermogensplanning &

Bij intekening op de reeks ‘Vermogensplanning &’ geniet u een korting van 15% op alle reeds verschenen en nog te verschijnen werken (1 à 2 per jaar) in deze reeks. Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven. Contacteer mail@intersentia.be

Eerder verschenen in deze reeks:
De impact van samenlevingsvormen
Verwerven van vastgoed via de vennootschap

Deze eerder verschenen werken vindt u nog terug op de website van Larcier.


More about this series

Also interesting for you: