Verloskunde in beweging III

Dit boek beoogt de zorgverleners te informeren over hun rechten en plichten in de afhandeling van medische incidenten.
Editor(s):
Marlies Eggermont
book | published | 1st edition
November 2016 | xiv + 214 pp.

Paperback
€69.-


ISBN 9789400007956

Details

Een multidisciplinaire aanpak van moeilijke verloskundige kwesties wint aan belang. Dit is ook de insteek van Verloskunde in beweging III, waar de focus ligt op het gezondheidsrechtelijke aspect, maar in harmonie met andere disciplines als de gezondheidseconomie en de toegepaste psychologie in de gezondheidszorg.

Dit boek beoogt de zorgverleners te informeren over hun rechten en plichten in de afhandeling van medische incidenten. De werking en de procedure van het Fonds voor de Medische Ongevallen komen sterk aan bod. In samenwerking met verzekeraars en het werkveld werd de ‘Gedragscode OMgaan met Incidenten in de Verloskunde’ (GOMIV) ontwikkeld. Dit is een leidraad voor de individuele zorgverlener geconfronteerd met een medisch incident, al dan niet gevolgd door een klacht. Centraal in de GOMIV staat de open disclosure-cultuur bij zowel de schadelijder als de collega-zorgverlener (binnen de zorginstelling en binnen de professionele beroepsorganisaties).

Daarnaast benadrukken vijf gezondheidsrechtelijke aanbevelingen inzake ‘foetale monitoring, uterusruptuur, solutio placentae, schouderdystocie en teamwork op basis van het patiëntendossier’ het belang van consensus binnen de verloskunde, met het oog op het minimaliseren van de kans op een schadegeval en aansprakelijkheid.

Table of Contents

Het vergoedingssysteem voor medische incidenten in België (p. 1)

Wim Marneffe

Het Fonds voor de Medische Ongevallen: opdrachten en procdures (p. 39)

Het deskundigenonderzoek naar medische fouten (p. 59)

Sylvie Tack

To err is human: over de noodzaak en de kracht van teamwork en communicatie in de verloskunde (p. 111)

Gezondheidsrechtelijke aanbevelingen binnen de verloskunde inzake foetale monitoring, uterusruptuur, solutio placentiae, schouderdystocie en teamwork oop basis van het patiëntendossier (p. 135)

Marlies Eggermont

Gedragscode omgaan met een incident binnen de verloskunde (GOMIV) (p. 199)