Verblijfsregeling

Dit interdisciplinaire naslagwerk weegt theorie en praktijk tegen elkaar af en biedt antwoord op tal van vragen zoals: Bestaat er zoiets als een ideale verblijfsregeling? Welke criteria hanteren rechters om te besluiten tot een tweeverblijfsregeling of juist niet? Wat is de plaats die jongeren daarin hebben en vooral, welke zijn de mogelijkheden om een beslissing ook daadwerkelijk af te dwingen? …
Editor(s):
Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten
book | published | 1st edition
November 2008 | x + 210 pp.

Paperback
€42.- €60.-


ISBN 9789050958431

Details

De Wet van 18 juli 2006 tot het bevoorrechten van een gelijkmatig verdeelde huisvesting van het kind van wie de ouders gescheiden zijn en tot regeling van de gedwongen tenuitvoerlegging inzake huisvesting van het kind, is al enige tijd in werking getreden. Het is dus tijd voor reflectie na de hevige discussies die de wet voorafgingen en de meest uiteenlopende toepassingen ervan in de rechtspraktijk, gaande van een systematische toepassing van de tweeverblijfsregeling (vaak week/week) tot een status quo t.o.v. de vroegere regeling en alles wat daartussen zit.
Bestaat er zoiets als een ideale verblijfsregeling? Welke criteria hanteren rechters om te besluiten tot een tweeverblijfsregeling of juist niet? En welke hulpmiddelen staan hen daarvoor ter beschikking? Wat is de plaats die jongeren daarin hebben en vooral, welke zijn de mogelijkheden om een beslissing ook daadwerkelijk af te dwingen?
Op deze en tal van andere vragen wordt een antwoord geboden door academici, advocaten, magistraten en medewerkers van justitiehuizen die dagelijks met deze materie worden geconfronteerd: Steven Boons, Steven Brouwers, Ann Buysse, Bart De Smet, Christian Denoyelle, Yolanda Nachtegaele, Iris Naessens, Mia Renders, Hilde Van Bockrijck, Eric Van der Mussele en Wouter Vandenhole.
Dit interdisciplinaire naslagwerk dat theorie en praktijk tegen elkaar afweegt, heeft als doelgroep advocaten, magistraten en alle geïnteresseerde juristen en welzijnswerkers die professioneel bezig zijn met het verblijfsrecht.


« Bien documenté, tourné vers la pratique que vers la théorie, ce livre sera sans nul doute utile à tous ceux qui ont affaire au problème important – et souvent délicat – de l’hébergement des enfants mineurs. »
In JT, 10 januari 2009

Table of Contents

Inhoudsopgave (p. 0)

KINDEREN EN VERBLIJFSREGELINGEN: KNELPUNTEN GEKOPPELD AAN DE NIEUWE WETGEVING (p. 1)

HET JURIDISCH KADER EN DE TOEPASSING IN DE RECHTSPRAAK, INCLUSIEF KNELPUNTEN OP SOCIAAL EN FISCAAL VLAK (p. 13)

Hilde Vanbockrijck

DE TOEPASSING IN DE RECHTSPRAAK (p. 37)

BEOORDELINGSCRITERIA VOOR EEN VERBLIJFSREGELING – EEN PERSOONLIJKE KIJK VANUIT DE PRAKTIJK (p. 53)

DE METHODIEK VAN DE SOCIALE STUDIE IN BURGERLIJKE ZAKEN (p. 71)

WORDT DE STEM VAN HET KIND GEHOORD? Initiatiefrecht en positie van de minderjarige in de procedure van de verblijfsregeling in het licht van het internationaal recht van de rechten van het kind en van de mens (p. 111)

Wouter Vandenhole

VERBLIJFSREGELING, INITIATIEFRECHT EN POSITIE VAN DE MINDERJARIGE: KINDEREN NIET TOEGELATEN? (p. 125)

WIJZIGING VAN DE VERBLIJFSREGELING: CRITERIA EN (CIVIELRECHTELIJKE) SANCTIES (p. 145)

Steven Brouwers

NIET-AFGIFTE VAN KINDEREN DOOR VADER OF MOEDER (p. 183)

Bart De Smet

Also interesting for you: