Vennootschapsrecht toegepast (vijfde editie)

De student doorloopt in dit handige boek de belangrijkste fases en formaliteiten in het leven van een vennootschap, van de oprichting tot de vereffening. De meeste aandacht gaat naar de NV en de BV, maar ook de andere vennootschapsvormen, zoals CV, VOF, CommV worden summier voorgesteld. Daarnaast worden ook de verenigingen met rechtspersoonlijkheid besproken: VZW, IVZW en stichtingen (PS en SON).
Author(s):
Jean Pierre Vincke, Roosmarijn Smits, Jeroen De Schryver, Karim Fawzi
Series:
Toegepast
Volume:
book | published | 5th edition
September 2019 | xvi + 282 pp.

Paperback
€20.30 €29.-


ISBN 9789400010321


Alternative prices
- Student price: €29.-

Details

Deze editie is volledig aangepast aan het nieuwe WVV.

De student doorloopt in dit handige boek de belangrijkste fases en formaliteiten in het leven van een vennootschap, van de oprichting tot de vereffening. De meeste aandacht gaat naar de NV en de BV, maar ook de andere vennootschapsvormen, zoals CV, VOF, CommV worden summier voorgesteld. Daarnaast worden ook de verenigingen met rechtspersoonlijkheid besproken: VZW, IVZW en stichtingen (PS en SON).

Table of Contents

1. Wettelijke context (p. 1)

2. De vennootschap (p. 5)

3. De betrokkenen bij vennootschappen - in het kort (p. 25)

4. De effecten (p. 27)

5. Oprichting (p. 45)

6. Het bestuursorgaan (p. 67)

7. Rapportering bij de jaarafsluiting (p. 109)

8. De commissaris (p. 121)

9. De algemene vergadering van de aandeelhouders (p. 129)

10. Wijzigingen aan en behoud van het eigen vermogen (p. 145)

11. De algemene vergadering van de obligatiehouders (p. 179)

12. Herstructureringen van vennootschappen (p. 181)

13. Omzetting van een vennootschap (p. 197)

14. Ontbinding en vereffening van een vennootschap (p. 201)

15. Geschillenregeling (p. 213)

16. De minder courante vennootschapsvormen (p. 221)

17. De verenigingen (p. 227)

18. Inwerkingtreding en overgangsbepalingen (p. 251)

Bijlagen (p. 255)

Trefwoordenregister (p. 279)

Updates and additional learning materials

Updates

There are no updates available for this book.

Learning material

Additional teaching and training materials for lecturers are available for this publication. For more information, please contact Inge Verbeeck (hogeronderwijs@intersentia.be).


ppt hfdst 1 - Wettelijke context
1.39 MB
ppt hfdst 2 - Vennootschap
1.64 MB
ppt hfdst 3 - De betrokkenen
1.42 MB
ppt hfdst 4 - Effecten
1.74 MB
ppt hfdst 5 - Oprichting
1.77 MB
ppt hfdst 6 - Bestuursorgaan
1.2 MB
ppt hfdst 7 - Rapportering bij de jaarafsluiting
995.98 kB
ppt hfdst 8 - De commissaris
463.16 kB
ppt hfdst 9 - De AV van aandeelhouders
929.45 kB
ppt hfdst 10 - Wijzigingen aan en behoud van het eigen vermogen
1 MB
ppt hfdst 11 - AV obligatiehouders
399.72 kB
ppt hfdst 12 - Herstructureringen van vennootschappen def
1.65 MB
ppt hfdst 13 - Omzetting van een vennootschap def
159.24 kB
ppt hfdst 14 - Ontbinding en vereffening def
234.42 kB
ppt hfdst 15 - Geschillenregeling def
132.14 kB
ppt hfdst 16 - De minder courante vennootschapsvormen def
115.52 kB
ppt hfdst 17 - De verenigingen def
347.54 kB
ppt hfdst 18 - Inwerkingtreding en overgangsbepalingen def
111.75 kB
Oplossingen alle casussen
1.76 MB
Toegang online oefeningen
1.3 MB
Elektronische oefeningen

About the series:

Toegepast

Praktijkgerichte studieboeken
Uiteenlopende vakgebieden
Met oefeningen en praktijkvoorbeelden

More about this series

Also interesting for you: