Vennootschaps- en verenigingsrecht toegepast (zesde editie)

In dit handboek bespreken de auteurs de fundamentele begrippen van het vennootschaps- en verenigingsrecht. De lezer doorloopt de belangrijkste fases en formaliteiten in het leven van een vennootschap of vereniging, van de oprichting tot de vereffening. Hij maakt kennis met de rapporteringsverplichtingen en wordt ingeleid in een reeks bijzondere situaties, zoals herstructureringen of geschillenregelingen.

- Met casussen en praktische toepassingen.
- Volledig geactualiseerd.
- Met online oefeningen.
Author(s):
Jean Pierre Vincke, Jeroen De Schryver, Karim Fawzi, Roosmarijn Smits
Series:
Toegepast
Volume:
book | published | 6th edition
August 2021 | xvi + 298 pp.

Paperback
€29.-


ISBN 9789400011601


Alternative prices
- Student price: €29.-

Details

De lezer doorloopt in dit handige boek de belangrijkste fases en formaliteiten in het leven van een vennootschap, vereniging en stichting van de oprichting tot de vereffening.

De meeste aandacht gaat naar de BV, de CV en de NV. Net zoals in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, echter, worden diverse aspecten die betrekking hebben op de verenigingen en stichtingen - zoals het bestuursorgaan, de algemene vergadering, de rapportering, de herstructureringen - samen met de vennootschappen behandeld. De verenigingen krijgen zo een duidelijke plaats naast de vennootschappen, waardoor de parallellen en de verschillen tussen de vennootschappen en de verenigingen bijzonder duidelijk worden.

Door middel van casussen en praktische toepassingen ontdekt de student het belang van statutaire clausules, verslagen en andere formaliteiten. Ook voor wie reeds in het beroepsleven staat en kennis wil maken met het vernieuwde vennootschapsrecht, biedt dit boek een grondige inleiding.

De inhoud van deze grondig herwerkte editie is volledig aangepast aan de wet van 23 maart 2019 (het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) en is bijgewerkt tot 31 juli 2021.

Docenten die hun studenten dit boek voorschrijven als verplicht studiemateriaal, bieden wij aanvullend les- en oefenmateriaal. Via www.intersentia.be kunnen zij contact opnemen met de uitgeverij om toegang te krijgen.

Over de auteurs

Jean Pierre Vincke is erebedrijfsrevisor, spreker in het kader van vormingscycli over vennootschapsrecht, jaarrekeningenrecht en financiële analyse, gewezen gastprofessor aan de Hogeschool-Universiteit Brussel en lesgever aan de Koninklijke Militaire School.

Karim Fawzi is advocaat aan de balie van Antwerpen en lector aan de Karel de Grote Hogeschool, voornamelijk in de opleiding Accountancy en Fiscaliteit.

Jeroen De Schryver is advocaat aan de balie van Gent en lector vennootschapsrecht aan de Karel de Grote Hogeschool in de opleidingen Rechtspraktijk en Internationaal ondernemen.

Roosmarijn Smits is lector vennootschapsrecht aan de Karel de Grote-Hogeschool in de opleidingen Accountancy-Fiscaliteit en Rechtspraktijk. Voordien was zij 18 jaar bedrijfsjurist.


Table of Contents

1. Wettelijke context (p. 1)

2. De rechtspersonen in het WVV (p. 5)

3. De betrokkenen - in het kort (p. 23)

4. De effecten (p. 27)

5. Oprichting (p. 45)

6. Het bestuursorgaan (p. 69)

7. Banden tussen en grootte van vennootschappen en verenigingen (p. 119)

8. Rapportering bij de jaarafsluiting (p. 131)

9. De commissaris (p. 145)

10. De algemene vergadering (p. 153)

11. Wijzigingen aan en behoud van het eigen vermogen in BV, CV en NV (p. 173)

12. De algemene vergadering van de obligatiehouders (p. 209)

13. Herstructureringen (p. 211)

14. Omzettingen (p. 229)

15. Ontbinding en vereffening (p. 235)

16. Geschillenregeling (p. 253)

17. De Europese rechtsvormen (p. 263)

18. Inwerkingtreding en overgangsbepalingen (p. 267)

Bijlagen (p. 271)

Trefwoordenregister (p. 295)

Updates and additional learning materials

Updates

There are no updates available for this book.

Learning material

Additional teaching and training materials for lecturers are available for this publication. For more information, please contact hogeronderwijs@intersentia.be.


Powerpointpresentaties H1-H18 (2022)
5.53 MB
Oplossingen casussen
893.16 kB
Elektronische oefeningen

About the series:

Toegepast

Praktijkgerichte studieboeken
Uiteenlopende vakgebieden
Met oefeningen en praktijkvoorbeelden

More about this series