Vastgoed & Btw

Door de nieuwe btw-regeling voor verhuur met btw, zijn er bijkomende mogelijkheden gecreëerd voor wie op een btw-vriendelijke wijze vastgoed ter beschikking wil stellen. Dit kan nog meer dan voorheen op allerlei manieren: door het verstrekken van een zakelijk recht of de overdracht van eigendom, maar ook door allerlei diensten inclusief de btw-verhuur. Dit boek biedt een duidelijk en actueel overzicht van alle btw-obstakels waarmee een projectontwikkelaar, een vastgoedinvesteerder, een verhuurder of huurder geconfronteerd kunnen worden.

Author(s):
Geert De Neef, Willy Huber, Kim Jans, Anja Van de Velde
Series:
Vastgoed &
Volume:
1
book | published | 1st edition
August 2020 | 194 pp.

Paperback
€85.50


ISBN 9782807918627


When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

Handige leidraad voor een btw-vriendelijke planning voor uw vastgoed
Door de nieuwe btw-regeling voor verhuur met btw, zijn er bijkomende mogelijkheden gecreëerd voor wie op een btw-vriendelijke wijze vastgoed ter beschikking wil stellen. Dit kan nog meer dan voorheen op allerlei manieren: door het verstrekken van een zakelijk recht of de overdracht van eigendom, maar ook door allerlei diensten, inclusief de btw-verhuur.

Welke formule of welke structuur past het best bij uw concrete situatie?
Meer dan voorheen is er nood aan duidelijkheid in de wirwarvan mogelijkheden, want ook de traditionele planningsmogelijkheden blijven relevant (zakelijke rechten, diverse diensten, onroerende leasing): welke formule of welke structuur past het best bij uw concrete situatie?

Dit boek biedt een duidelijk en actueel overzicht van alle btw-obstakels waarmee een projectontwikkelaar, een vastgoedinvesteerder, een verhuurder of een huurder geconfronteerd kunnen worden.

+++
Dit werk is het eerste in de reeks “Vastgoed &”: vlot toegankelijke en praktijkgerichte publicaties over actuele (fiscaal)juridische aspecten van vastgoedgerelateerde thema’s. Doelgerichte informatie voor de professional (ontwikkelaars, investeerders, aannemers, banken, verzekeraars,...) maar ook voor advocaten, notarissen,… vanuit de verschillende relevante invalshoeken.

Wie intekent op de reeks geniet een korting van 15% op dit werk en de nog te verschijnen publicaties.

Table of Contents

Deel I. Leveringen van vastgoed

Hoofdstuk I. Aard van de onroerende goederen en zakelijke rechten (p. 3)

Hoofdstuk II. De hoedanigheid van de vervreemder (p. 23)

Hoofdstuk III. De aard van de overeenkomst (p. 29)

Hoofdstuk IV. Opeisbaarheid van de btw (p. 35)

Hoofdstuk V. De maatstaf van heffing (p. 38)

Hoofdstuk VI. Toepasselijke tarieven (p. 40)

Hoofdstuk VII. Het recht op btw-aftrek (p. 46)

Hoofdstuk VIII. Fiscaal misbruik en herkwalificatie (p. 52)

Deel II. Diensten inzake vastgoed

Hoofdstuk I. De verhuur van uit hun aard onroerende goederen (p. 57)

Hoofdstuk II. Optionele belastingheffing voor de verhuur van uit hun aard onroerende goederen (p. 78)

Hoofdstuk III. Terbeschikkingstelling van ruimten gebruikt voor het opslaan van goederen (p. 126)

Hoofdstuk IV. Kortdurende onroerende verhuur (p. 144)

Hoofdstuk V. De terbeschikkingstelling van stalling voor rijtuigen (p. 151)

Hoofdstuk VI. Het verschaffen van gemeubeld logies in hotels, motels en inrichtingen waar aan betalende gasten onderdak wordt verleend (p. 159)

Hoofdstuk VII. De terbeschikkingstelling van plaats om te kamperen (p. 166)

Hoofdstuk VIII. De terbeschikkingstelling van uit hun aard onroerende goederen in het kader van de exploitatie van havens, bevaarbare waterlopen en vlieghavens (p. 169)

Hoofdstuk IX. De terbeschikkingstelling van blijvend geïnstalleerde werktuigen en machines (p. 171)

Hoofdstuk X. Onroerende financieringshuur (p. 172)

Hoofdstuk XI. De verhuur van safeloketten (p. 184)

About the series:

Vastgoed &

De reeks Vastgoed & bevat toegankelijke en praktijkgerichte publicaties over actuele (fiscaal-) juridische aspecten van vastgoedgerelateerde thema’s. Doelgerichte informatie voor de professional (ontwikkelaars, investeerders, aannemers, banken, verzekeraars ...) maar ook voor advocaten, notarissen … vanuit de verschillende relevante invalshoeken.
Bij intekening op de reeks Vastgoed & geniet u een korting van 15% op alle reeds verschenen en nog te verschijnen werken (1 à 2 per jaar) in deze reeks. Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven. Contacteer mail@intersentia.be

More about this series

Also interesting for you: