Van liquidatiebonus tot liquidatiereserve

Dirk Deschrijver behandelt en bespreekt in dit boek op een grondige en waar nodig kritische wijze de taxatie van de liquidatiebonus en de liquidatiereserve.
Hij maakt een grondige synthese van de verbanden evenals de verschillen tussen de besproken stelsels en reikt een praktische leidraad aan voor de toepassing van elk van deze met elkaar gerelateerde fiscale systemen. Alle relevante rechtspraak en voorafgaande beslissingen werden opgenomen.

Author(s):
Dirk Deschrijver
Series:
Bibliotheek Fiscaal Recht
Volume:
book | published | 1st edition
September 2020 | xiv + 270 pp.

Paperback
€102.-


ISBN 9789400012691


When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

Dirk Deschrijver behandelt en bespreekt in dit boek op een grondige en waar nodig kritische wijze de taxatie van de liquidatiebonus en de liquidatiereserve.
De doorheen de tijd wisselende tarieven van de belastingen op de liquidatiebonus hebben in 2014 een bepalende rol gespeeld bij het ontstaan van de figuur van de liquidatiereserve.

De auteur maakt in dit werk een grondige synthese van de verbanden evenals de verschillen tussen de besproken stelsels en reikt een praktische leidraad aan voor de toepassing van elk van deze met elkaar gerelateerde fiscale systemen. Om een beter inzicht te verwerven in de onderlinge verhoudingen tussen de verschillende besproken stelsels, staat de auteur eveneens stil bij de relevante rechts- en wetshistorische aspecten inzake de liquidatiebonus en de liquidatiereserve. Alle relevante rechtspraak en voorafgaande beslissingen werden ook opgenomen.

Dirk Deschrijver is licentiaat Rechten (Universiteit Antwerpen). Aan de VUB behaalde de auteur een bijzondere licentie in de fiscale wetenschappen én een bijzondere licentie in het economisch recht. Hij is auteur van diverse bijdragen en werken inzake het fiscaal recht en is gastdocent aan de Universiteit Antwerpen en aan de UCLL in de opleiding Postgraduaat fiscaliteit.

Dit werk maakt deel uit van de Bibliotheek Fiscaal Recht. Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.

Table of Contents

Inleiding (p. 1)

Hoofdstuk 1. De liquidatiebonus (p. 11)

Hoofdstuk 2. De interne liquidatie (p. 129)

Hoofdstuk 3. De liquidatiereserve (p. 159)

Hoofdstuk 4. De bijzondere liquidatiereserve (p. 197)

Slotbeschouwingen (p. 205)

Naschrift. De alsnog ingevoerde zgn. "Wederopbouwreserve"? (p. 211)

Bijlagen (p. 223)

About the series:

Bibliotheek Fiscaal Recht

De Bibliotheek Fiscaal Recht biedt de praktijkjurist een thematisch opgebouwde verzameling werken over alle deelaspecten van het fiscaal recht. Het zijn beknopte en vlot hanteerbare, maar niettemin diepgaande en kwalitatief hoogstaande fiscaal-juridische monografieën rond welomlijnde topics die nauw aansluiten bij de rechtspraktijk.
Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd met 15% korting. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.
Bovendien heeft u de mogelijkheid om de reeds verschenen werken in de reeks (gepubliceerd bij Larcier), ook te bestellen met 15% korting.

More about this series