Totstandkoming van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht

Dit boek is gewijd aan de totstandkoming van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht tegen de achtergrond van eenmaking van het privaatrecht in Europa.
Author(s):
Jan M. Smits, Sophie Stijns
Series:
Ius Commune Europaeum
Volume:
38
book | published | 1st edition
September 2002 | 0 pp.

Paperback
€75.-


ISBN 9789050952521


If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

Dit boek is gewijd aan de totstandkoming van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht tegen de achtergrond van eenmaking van het privaatrecht in Europa. Beide rechtsstelsels worden met elkaar vergeleken op de terreinen van aanbod en aanvaarding, de wilsvertrouwensleer, de precontractuele aansprakelijkheid, de wilsgebreken, middellijke vertegenwoordiging en de gevolgen van nietigheid en vernietigbaarheid van de overeenkomst. Vrijwel steeds is één bijdrage gewijd aan het Nederlandse recht en één aan het Belgische recht. Ook de Principles of European Contract Law komen steevast aan de orde.
Daarmee is deze bundel onmisbaar bij zowel de wetenschappelijke als de praktische beoefening van het overeenkomstenrecht.

Chapters

There are no separate chapters available for this publication.

About the series:

Ius Commune Europaeum

Subscribe to the series and receive a 15% discount on each volume.

The ‘Ius Commune Europaeum’ series focuses on the common foundations of the legal systems of the Member States of the European Union. It includes horizontal comparative legal studies as well as studies on the effect of EU law, treaties and international regulation within the national legal systems. All substantive fields of law are covered.

The series is published under the auspices of METRO, the Institute for Transnational Legal Research at the Maastricht University.

Guidelines for the submission of a manuscript or proposal can be found here.

Editorial Board
Prof. Dr. J. Smits (chair - Tilburg University, the Netherlands)
Prof. Dr. M. Faure (Maastricht University and Erasmus University Rotterdam, the Netherlands)
Prof. Dr. E. Vos (Maastricht University, the Netherlands).


More about this series