Topics bewijs- en procesrecht

Elke juridische professional wordt veelvuldig geconfronteerd met procedureslagen en bewijsproblemen. De acht bijdragen in dit boek behandelen praktijkgericht de bewijsproblematiek en bijzondere procedures doorheen de verschillende rechtstakken.
Editor(s):
Vlaamse Conferentie Balie Antwerpen
Series:
Vlaamse Conferentie Balie Antwerpen
Volume:
9
book | published | 1st edition
May 2017 | xii + 314 pp.

Paperback
€65.-


ISBN 9789400007833

Details

Elke juridische professional wordt veelvuldig geconfronteerd met procedureslagen en bewijsproblemen. De acht bijdragen in dit boek behandelen praktijkgericht de bewijsproblematiek en bijzondere procedures doorheen de verschillende rechtstakken. Waar mogelijk en relevant besteden de auteurs bijzondere aandacht aan de sociale media.

Dit boek bevat de volgende bijdragen:
Bewijs en sociale media in burgerlijke geschillen (Sven Sobrie en Kurt Willems)
Nieuwe Europese regels voor de bescherming van uw privacy op sociale netwerken: wat mag u verwachten? (Hans Graux)
De advocaat en het Wetboek van Economisch Recht. Informatieplichten, reclame en enkele capita selecta (Hugo Lamon)
Verzamelen en vastleggen van digitaal bewijs in strafzaken (Charlotte Conings en Sofie Royer)
Een praktische juridische analyse van sociale media op de werkvloer (Peter Stroobants en Vicky Buelens)
Meldingsplicht inzake directe belastingen door natuurlijke personen (Marian Vanden Broeck)
Bewijs in aannemingszaken (Marco Schoups en Geert De Buyzer)
Procedurele knelpunten in het familierecht. Tien topics uit de praktijk (Sven Eggermont m.m.v. Aïda Verstappen)
Dit boek is de schriftelijke neerslag van de permanente vorming van de Vlaamse Conferentie aan de Balie van Antwerpen, gerechtelijk jaar 2016-2017.

Chapters

Inhoudstafel (p. 0)

Bewijs en sociale media in burgerlijke geschillen (p. 1)

Nieuwe Europese regels voor de bescherming van uw privacy op sociale netwerken: wat mag u verwachten? (p. 31)

De advocaat en het Wetboek van Economisch Recht. Informatieplichten, reclame en enkele capita selecta (p. 65)

Verzamelen en vastleggen van digitaal bewijs in strafzaken (p. 99)

Een praktische juridische analyse van sociale media op de werkvloer (p. 153)

Meldingsplicht inzake directe belastingen door natuurlijke personen (p. 201)

Bewijs in aannemingszaken (p. 237)

Procedurele knelpunten in het familierecht: tien topics uit de praktijk (p. 273)

About the series:

Vlaamse Conferentie Balie Antwerpen

Jaarlijks organiseert de Vlaamse Conferentie van de Balie van Antwerpen een voordrachtenreeks over actuele juridische thema’s. De referaten van deze lezingen worden uitgegeven in handige boekjes (Permanente vorming 2012-2013) of in een verslagboek.

More about this series