Time-driven activity-based costing

Time-driven acitivity-based costing is ontstaan als antwoord op de tekortkomingen van het eerder ontwikkelde activity-based costing (ABC). Deze techniek biedt veel meer mogelijkheden op het vlak van winstgevendheidanalyse en rapportering van de capaciteitsbezetting in complexe en dynamische omgevingen.
Author(s):
Werner Bruggeman, Sophie Hoozée, Kris Moreels, Thierry Bruyneel
book | published | 1st edition
January 2007 | xiv + 200 pp.

Paperback
€31.50 €45.-


ISBN 9789050956307

Details

Dit boek behandelt een nieuwe doorbraak in management accounting, namelijk time-driven acitivity-based costing. Deze kostprijscalculatietechniek is ontstaan als antwoord op de tekortkomingen het eerder ontwikkelde activity-based costing (ABC).
Daarnaast biedt het gebruik van time-driven ABC ook veel meer mogelijkheden op het vlak van winstgevendheidsanalyse en rapportering van de capaciteitsbezetting in complexe en dynamische omgevingen. De techniek van time-driven ABC wordt uitvoerig besproken en de talrijke voordelen worden geïllustreerd met een aantal concrete gevallenstudies. Verder is er ook aandacht voor de vele toepassingsmogelijkheden van time-driven ABC. Tenslotte wordt aangegeven hoe time-driven ABC kan worden gelinkt met de balanced scorecard en hierdoor de motor kan zijn van een geïntegreerd performantiemanagement.

Table of Contents

Inhoudstafel (p. 0)

HOOFDSTUK 1. HET ONTSTAAN VAN ACTIVITY-BASED COSTING (p. 1)

HOOFDSTUK 2. KOSTPRIJSSCHATTINGSFOUTEN INHERENT AAN ABC-SYSTEMEN (p. 15)

HOOFDSTUK 3. TIME-DRIVEN ACTIVITY-BASED COSTING (p. 29)

HOOFDSTUK 4. TIME-DRIVEN ABC: GEVALLENSTUDIES (p. 63)

HOOFDSTUK 5. NAUWKEURIGHEID VAN TIJDSDUURSCHATTINGEN: OVERZICHT VAN DE LITERATUUR (p. 91)

HOOFDSTUK 6. DETERMINANTEN VAN NAUWKEURIGHEID VAN TIJDSDUURSCHATTINGEN: GEVALSTUDIE (p. 117)

HOOFDSTUK 7. TOEPASSINGEN VAN TIME-DRIVEN ABC (p. 129)

HOOFDSTUK 8. IMPLEMENTATIE VAN TIME-DRIVEN ABC (p. 157)

HOOFDSTUK 9. TIME-DRIVEN ABC: STAPSTEEN NAAR GEÏNTEGREERD PERFORMANTIEBEHEER (p. 169)

LIJST VAN DE GERAADPLEEGDE WERKEN (p. 195)

Open access content

Parts of this book have been made open access. We make chapters open access because they are particularly topical, or provide a useful introduction to the subject. They may be available for a limited time or indefinitely. Some books are entirely and permanently open access.


Inhoudstafel (p. 0)
LIJST VAN DE GERAADPLEEGDE WERKEN (p. 195)

Also interesting for you: