Themanummer Onteigening en eigendomsbeperking (TBO, 2018, nr. 6)

Dit themanummer bevat bijdragen over onteigening en eigendomsbeperking.
Author(s):
Stijn Verbist
book | published | 1st edition
February 2019 | 64 pp.

Garenloos
€35.- €50.-


ISBN 9789400010567

Details

Inhoud van dit themanummer:

Geven en nemen. Onteigeningsonderhandelingen en de “onderhandelingsplicht” in het Vlaamse Onteigeningsdecreet 
Stijn Verbist

De introductie van de duurzaamheidsladder in het Vlaamse omgevingsrecht en de omzendbrief RO 2017/01. Zoeken naar open ruimte
Stijn Verbist

Grondwettelijk Hof 18 oktober 2018 
Noot Stijn Verbist – Het Grondwettelijk Hof en de planologische neutraliteit (ter): wordt de min- of meerwaarde van het perceel bepaald door het ruimtelijk uitvoeringsplan of door de verwezenlijking van het ruimtelijk uitvoeringsplan door onteigening?

Raad van State 29 mei 2018
Noot Stijn Verbist – Het statuut van de (onteigenings)-projectnota

Table of Contents

There are no separate chapters available for this publication.

Also interesting for you: