Tergend en roekeloos geding, het

Dit werk behandelt de tergende óf roekeloze rechtsvordering (aansprakelijkheid, burgerrechtelijke geldboeten en sociaal procesrecht) en de roekeloze én tergende eis, een begrip dat opduikt in de wetgeving betreffende arbeidsongevallen en beroepsziekten
Author(s):
Bruno Schoenaerts
book | published | 1st edition
December 2003 | 397 pp.

Paperback
€100.-


ISBN 9789050953023

Details

Dit werk behandelt de tergende óf roekeloze rechtsvordering (aansprakelijkheid, burgerrechtelijke geldboeten en sociaal procesrecht) en de roekeloze én tergende eis, een begrip dat opduikt in de wetgeving betreffende arbeidsongevallen en beroepsziekten. Het tergend óf roekeloos geding wordt eerst in het algemeen behandeld, daarna worden de toepassingen in de verschillende rechtstakken onderzocht. Dit boek is de eerste omvattende monografie over dit onderwerp en is vooral bestemd voor praktijkjuristen. Maar ook de wetgever zal er nuttige aanwijzingen in vinden.

Chapters

There are no separate chapters available for this publication.