Tendensen Vermogensrecht 2020

De reeks Tendensen Vermogensrecht biedt in een eerste deel een overzicht van de actuele ontwikkelingen in het familiaal vermogensrecht en het goederenrecht, op basis van een overzicht van rechtspraak en wetgeving. Daarnaast komen in een tweede deel een aantal actuele topics aan bod die zich op het snijpunt van beide disciplines bevinden. De aandacht voor de praktijk wordt verder duidelijk in een derde deel ‘Recht-uit de praktijk’, waarin een aantal knelpunten worden besproken. Daardoor is het boek een accurate, actuele en betrouwbare gids voor uw dagelijkse praktijk.

Editor(s):
Renate Barbaix, Nicolas Carette
Series:
Tendensen Vermogensrecht
Volume:
book | published | 1st edition
December 2020 | xiv + 268 pp.

Paperback
€55.30 €79.-


ISBN 9789400012325


When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

Tendensen Vermogensrecht biedt in een eerste deel een overzicht van de actuele ontwikkelingen in het familiaal vermogensrecht en het goederenrecht, op basis van een overzicht van rechtspraak en wetgeving. Daarnaast komen in een tweede deel een aantal actuele topics aan bod die zich op het snijpunt van beide disciplines bevinden. De aandacht voor de praktijk wordt verder duidelijk in een derde deel ‘Recht-uit de praktijk’, waarin een aantal knelpunten worden besproken. Daardoor is het boek een accurate, actuele en betrouwbare gids voor uw dagelijkse praktijk.

Tendensen Vermogensrecht 2020 bevat volgende bijdragen:
Actuele ontwikkelingen familiaal vermogensrecht 2019
R. Barbaix
Actuele ontwikkelingen goederenrecht 2019
N. Carette
Vastgoed en familie. Capita selecta
R. Jansen
De impact van het nieuwe vennootschapsrecht op familiale vermogensplanning
E. Vanthorre en O. De Keukelaere
Het tenietgaan van een schenking uit het gemeenschappelijk vermogen
A. Aydogan
De stedenbouwkundig wederrechtelijke constructie op andermans grond
J. Van de Voorde
Waar men gaat langs Vlaamse wegen, komt men (hopelijk) een (goede) notaris tegen
S. De Winter

Table of Contents

Deel I. Actuele ontwikkelingen

Actuele ontwikkelingen familiaal vermogensrecht 2019 (p. 1)

Actuele ontwikkelingen goederenrecht 2019 (p. 31)

Deel II. Actuele topics

Vastgoed en familie: capita selecta (p. 63)

De impact van het nieuwe vennootschapsrecht op familiale vermogensplanning (p. 143)

Deel III. Recht-uit de praktijk

Het tenietgaan van een schenking uit het gemeenschappelijk vermogen (p. 173)

De stedenbouwkundig wederrechtelijke constructie op andermans grondDe onroerende natrekking, de overbouw ofte grensoverschrijding en de kostenleer (p. 187)

Waar men gaat langs Vlaamse wegen, komt men (hopelijk) een (goede) notaris tegen (p. 247)

About the series:

Tendensen Vermogensrecht

Tendensen Vermogensrecht is een project vanuit de Onderzoeksgroep Persoon & Vermogen aan de Universiteit Antwerpen, op initiatief van de professoren Nicolas Carette en Renate Barbaix.

Op een jaarlijkse studienamiddag krijgt u een overzicht van de recente ontwikkelingen in het familiaal vermogensrecht en zakenrecht door Prof. Renate Barbaix resp. Prof. Nicolas Carette, aan de hand van een rechtspraakoverzicht en een bespreking van belangwekkende nieuwe wetgeving van beide rechtstakken van het afgelopen jaar. Daarnaast komen ook een aantal actuele topics aan bod die zich op het snijpunt van beide disciplines bevinden.
De aandacht voor de praktijk vindt u ook terug in het verslagboek. Dit bevat naast de bijdragen van de studiedag een extra luik ‘Recht-uit de praktijk’, waarin een aantal knelpunten, clausules en procedure-aspecten worden besproken

Abonnees op de reeks Tendensen Vermogensrecht hebben, jaarlijks, de keuze om ofwel een vermindering te krijgen op het inschrijvingsgeld van de studiedag (waarbij u het jaarboek als verslagboek ontvangt), ofwel om enkel het boek aan voordeeltarief te ontvangen.
U mag uw intekening schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee titels uit de reeks.

More about this series

Also interesting for you: