Tendensen Vermogensrecht 2019

De reeks Tendensen Vermogensrecht biedt in een eerste deel een overzicht van de actuele ontwikkelingen in het familiaal vermogensrecht en het zakenrecht, op basis van een overzicht van rechtspraak en wetgeving. Daarnaast komen in een tweede deel een aantal actuele topics aan bod die zich op het snijpunt van beide disciplines bevinden. De aandacht voor de praktijk wordt verder duidelijk in een derde deel ‘Recht-uit de praktijk’, waarin een aantal knelpunten worden besproken. Daardoor is het boek een accurate, actuele en betrouwbare gids voor uw dagelijkse praktijk.

Editor(s):
Renate Barbaix, Nicolas Carette
Series:
Tendensen Vermogensrecht
Volume:
book | published | 1st edition
October 2019 | xviii + 354 pp.

Paperback
€83.-


ISBN 9789400010659


When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

De reeks Tendensen Vermogensrecht biedt in een eerste deel een overzicht van de actuele ontwikkelingen in het familiaal vermogensrecht en het zakenrecht, op basis van een overzicht van rechtspraak en wetgeving. Daarnaast komen in een tweede
deel een aantal actuele topics aan bod die zich op het snijpunt van beide disciplines bevinden. De aandacht voor de praktijk wordt verder duidelijk in een derde deel ‘Recht-uit de praktijk’, waarin een aantal knelpunten worden besproken. Daardoor is het boek een accurate, actuele en betrouwbare gids voor uw dagelijkse praktijk.

Actuele ontwikkelingen familiaal vermogensrecht 2018
R. Barbaix

Actuele ontwikkelingen zakenrecht 2018
N. Carette

Geldigheidseisen voor het sluiten van een erfovereenkomst
H. Casman en A.L. Verbeke

De invloed van collectieve insolventieprocedures op de positie van echtgenoten/partners
in het Wetboek van economisch recht
L. De Keyser

Een ‘lauwe’ uitsluiting door een scheidingsstelsel met rechterlijke billijkheidscorrectie:
een evenwichtsoefening tussen autonomie en solidariteit
L. Wuyts

De mogelijkheden van de Wet Valkeniers in het vernieuwde familiaal vermogensrecht
B. Van Den Houte

De bevrijdende verjaring van zakelijke rechten
J. Van de Voorde

Erfpacht op openbaar domein
S. De Winter

Table of Contents

Deel I. Actuele ontwikkelingen

Hoofdstuk I. Actuele ontwikkelingen familiaal vermogensrecht 2018 (p. 1)

Hoofdstuk II. Actuele ontwikkelingen zakenrecht 2018 (p. 71)

Deel II. Actuele topics

Hoofdstuk I. Geldigheidseisen voor het sluiten van een erfovereenkomst (p. 115)

Hoofdstuk II. De invloed van collectieve insolventieprocedures op de positie van echtgenoten/partners in het Wetboek van economisch recht (p. 131)

Deel III. Recht-uit de praktijk

Afdeling I. Een ‘lauwe’ uitsluiting door een scheidingsstelsel met rechterlijke billijkheidscorrectieEen evenwichtsoefening tussen autonomie en solidariteit (p. 175)

Afdeling II. De mogelijkheden van de Wet Valkeniers in het vernieuwde familiaal vermogensrecht (p. 199)

Afdeling III. De bevrijdende verjaring van zakelijke rechten (p. 243)

Afdeling IV. Erfpacht op openbaar domein (p. 339)

About the series:

Tendensen Vermogensrecht

Tendensen Vermogensrecht is een project vanuit de Onderzoeksgroep Persoon & Vermogen aan de Universiteit Antwerpen, op initiatief van de professoren Nicolas Carette en Renate Barbaix.

Op een jaarlijkse studienamiddag krijgt u een overzicht van de recente ontwikkelingen in het familiaal vermogensrecht en zakenrecht door Prof. Renate Barbaix resp. Prof. Nicolas Carette, aan de hand van een rechtspraakoverzicht en een bespreking van belangwekkende nieuwe wetgeving van beide rechtstakken van het afgelopen jaar. Daarnaast komen ook een aantal actuele topics aan bod die zich op het snijpunt van beide disciplines bevinden.
De aandacht voor de praktijk vindt u ook terug in het verslagboek. Dit bevat naast de bijdragen van de studiedag een extra luik ‘Recht-uit de praktijk’, waarin een aantal knelpunten, clausules en procedure-aspecten worden besproken

Abonnees op de reeks Tendensen Vermogensrecht hebben, jaarlijks, de keuze om ofwel een vermindering te krijgen op het inschrijvingsgeld van de studiedag (waarbij u het jaarboek als verslagboek ontvangt), ofwel om enkel het boek aan voordeeltarief te ontvangen.
U mag uw intekening schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee titels uit de reeks.

More about this series