Tendensen Vermogensrecht 2014

Tendensen Vermogensrecht biedt in een eerste deel een overzicht van de actuele ontwikkelingen in het familiaal vermogensrecht en het zakenrecht, op basis van een overzicht van rechtspraak en wetgeving. Daarnaast komen in een tweede deel een aantal actuele topics aan bod die zich op het snijpunt van beide disciplines bevinden.
Editor(s):
Renate Barbaix, Nicolas Carette
Series:
Tendensen Vermogensrecht
Volume:
2
book | published | 1st edition
April 2014 | xvi + 282 pp.

Paperback
€70.-


ISBN 9789400005020


When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

Tendensen Vermogensrecht is een project vanuit de Onderzoeksgroep Persoon & Vermogen aan de Universiteit Antwerpen. Het biedt in een eerste deel een overzicht van de actuele ontwikkelingen in het familiaal vermogensrecht en het zakenrecht, op basis van een overzicht van rechtspraak en wetgeving. Daarnaast komen in een tweede deel een aantal actuele topics aan bod die zich op het snijpunt van beide disciplines bevinden. De aandacht voor de praktijk wordt verder duidelijk in een derde deel ‘Recht-uit de praktijk’, waarin een aantal knelpunten, clausules en procedureaspecten worden besproken. Daardoor is het boek een accurate, actuele en betrouwbare gids voor uw dagelijkse praktijk.

Actuele ontwikkelingen familiaal vermogensrecht 2013
R. Barbaix

Actuele ontwikkelingen zakenrecht 2013
N. Carette

Onbekwamen in het vermogensrecht
T. Wuyts

Vermogensplanning tussen echtgenoten: welke mogelijkheden?
A. Aydogan

Gesplitste aankoop tussen ouders en kinderen. Middelen ter bescherming van de medegerechtigden
J. Verstraete

De (weder)belegging in een onverdeeldheid met het gemeenschappelijk vermogen
A. Aydogan

Het gebruik van een buitenlandse trust(achtige) figuur door belastingplichtigen in België in het vizier
N. Appermont

Is het gebruik van de Casman-clausule een fiscaal misbruik?
N. Geelhand de Merxem

Enkele procedurele knelpunten inzake geschillen tussen mede-eigenaars
F. Dupon

Table of Contents

DEEL I. ACTUELE ONTWIKKELINGEN

Hfdst. I. Actuele ontwikkelingen familiaal vermogensrecht 2013 (p. 1)

Hfdst. II. Actuele ontwikkelingen zakenrecht 2013 (p. 51)

DEEL II. ACTUELE TOPICS

Hfdst. I. Onbekwamen in het vermogensrecht (p. 85)

Hfdst. II. Vermogensplanning tussen echtgenoten: welke mogelijkheden? (p. 167)

DEEL III. RECHT-UIT DE PRAKTIJK

Hfdst. I. Knelpunten - Afdeling 1. Gesplitste aankoop tussen ouders en kinderen. Middelen ter bescherming van de medegerechtigden (p. 201)

Hfdst. I. Knelpunten - Afdeling II. De (weder)belegging in een onverdeeldheid met het gemeenschappelijk vermogen (p. 221)

Hfdst. I. Knelpunten - Afdeling III. Het gebruik van een buitenlandse trust(achtige) figuur door belasting plichtigen in België in het vizier (p. 239)

Hfdst. II. Clausules - Afdeling I. Is het gebruik van de Casman-clausule een fiscaal misbruik? (p. 251)

Hfdst. III. Procedure-aspecten - Afdeling I. Enkele procedurele knelpunten inzake geschillen tussen mede-eigenaars (p. 271)

About the series:

Tendensen Vermogensrecht

Tendensen Vermogensrecht is een project vanuit de Onderzoeksgroep Persoon & Vermogen aan de Universiteit Antwerpen, op initiatief van de professoren Nicolas Carette en Renate Barbaix.

Op een jaarlijkse studienamiddag krijgt u een overzicht van de recente ontwikkelingen in het familiaal vermogensrecht en zakenrecht door Prof. Renate Barbaix resp. Prof. Nicolas Carette, aan de hand van een rechtspraakoverzicht en een bespreking van belangwekkende nieuwe wetgeving van beide rechtstakken van het afgelopen jaar. Daarnaast komen ook een aantal actuele topics aan bod die zich op het snijpunt van beide disciplines bevinden.
De aandacht voor de praktijk vindt u ook terug in het verslagboek. Dit bevat naast de bijdragen van de studiedag een extra luik ‘Recht-uit de praktijk’, waarin een aantal knelpunten, clausules en procedure-aspecten worden besproken

Abonnees op de reeks Tendensen Vermogensrecht hebben, jaarlijks, de keuze om ofwel een vermindering te krijgen op het inschrijvingsgeld van de studiedag (waarbij u het jaarboek als verslagboek ontvangt), ofwel om enkel het boek aan voordeeltarief te ontvangen.
U mag uw intekening schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee titels uit de reeks.

More about this series