Technologische vernieuwing en vernieuwing van ethiek en recht

Techniek en technologie ontwikkelen zich in een tomeloos tempo. De veranderingen van sociale en professionele praktijken en ingesleten menselijke interactiepatronen en routines ten gevolge van technische en technologische innovaties roepen vaak meer en ingewikkelder juridische en ethische vragen op. De auteur probeert na te gaan welke valkuilen er gelden voor ethiek en recht in de confrontatie met technologische ontwikkelingen.
Author(s):
Anton Vedder
Series:
Acta Falconis
Volume:
23
book | published | 1st edition
December 2018 | vi + 32 pp.

Paperback
€11.20 €16.-


ISBN 9789400010185

Details

Techniek en technologie ontwikkelen zich in een tomeloos tempo. De veranderingen van sociale en professionele praktijken en ingesleten menselijke interactiepatronen en routines ten gevolge van technische en technologische innovaties roepen vaak meer en ingewikkelder juridische en ethische vragen op. De auteur probeert na te gaan welke valkuilen er gelden voor ethiek en recht in de confrontatie met technologische ontwikkelingen.

Hij concentreert zich daarbij op drie valkuilen voor ethici en juristen die zich met technologische vernieuwing bezighouden:
– de fixatie op technologische ontwikkeling in plaats van op transformaties in de leefwereld;
– het haast inherente conservatisme van ethiek en recht; en
– het negativisme ten aanzien van techniek, dat de Europese beschaving vanaf het begin eigen is.

Table of Contents

Technologische vernieuwing en vernieuwing van ethiek en recht (p. 1)

Summary in English (p. 27)

Bibliografie (p. 29)

About the series:

Acta Falconis

The series Acta Falconis contains the most important inaugural lectures of the Law Faculty of Leuven University. The volumes reflect on diverse issues in law and society.

More about this series