(Te) hoge werkdruk: psychosociaal risico of economische dwangmatigheid?

In dit boek worden de economische, sociale en juridische facetten van (te) hoge werkdruk als professioneel en maatschappelijk probleem onder de loep genomen. Tevens wordt onderzocht welke de mogelijkheden en de beperkingen van het (welzijns)recht hierbij zijn.
Editor(s):
Kelly Reyniers, Anne Van Regenmortel
Series:
Opstellen Arbeidsrecht
Volume:
4
book | published | 1st edition
May 2015 | x + 106 pp.

Paperback
€24.50 €35.-


ISBN 9789400006614

Details

Met bijdragen van Patrick Humblet, Kelly Reyniers, Marc Rigaux, Marc Vandeweerdt, Anne Van Regenmortel, Christophe Vanroelen en Valérie Vervliet.

Dat voor vele werknemers de werkdruk in ondernemingen en organisaties de voorbije decennia aanzienlijk is toegenomen, kan en mag geen twijfel lijden. De oorzaken zijn veelvuldig en van uiteenlopende aard. Denken we maar aan de zeer scherpe (internationale) concurrentie die talrijke ondernemingen aanzet tot het opdrijven van de productiviteit en het drukken van de personeelsbezetting, de drang van ondernemingen om de aandeelhouders steeds weer consistente dividenden uit te betalen, of nog, de informatisering van de professionele en commerciële verhoudingen, die voor een sterk verhoogde en versnelde menselijke interactie binnen en buiten de bedrijven zorgt. Een en ander heeft tot gevolg dat menig werknemer gebukt gaat onder een zware psychische en mentale belasting…

In dit boek worden de economische, sociale en juridische facetten van (te) hoge werkdruk als professioneel en maatschappelijk probleem onder de loep genomen. Tevens wordt onderzocht welke de mogelijkheden en de beperkingen van het (welzijns)recht hierbij zijn. Het boek richt zich tot iedereen die zich professioneel inlaat met en/of interesse heeft voor het welzijn op het werk.

Table of Contents

Inhoudsopgave (p. 0)

Hoofdstuk 1. Toenemende werkdruk: een economische dwangmatigheid? (p. 1)

Hoofdstuk 2. Apologie van het recht op uitbuiting. Een provocatie (p. 17)

Patrick Humblet

Hoofdstuk 3. Het nieuwe juridische kader inzake psychosociale risico’s. Een adequate bescherming tegen hedendaagse professionele risico’s? (p. 31)

Kelly Reyniers

Hoofdstuk 4. Werknemersbetrokkenheid bij (te) hoge werkdruk (p. 57)

Anne Van Regenmortel

Hoofdstuk 5. (Te) hoge werkdruk als beroepsrisico op (ernstige) arbeidsongevallen (p. 77)

Valérie Vervliet

Hoofdstuk 6. (Te) hoge werkdruk: een beroepsrisico in de beroepsziekteverzekering? (p. 91)

Hoofdstuk 7. Werkdruk: een integrale benadering als grondslag voor een doelmatige sociale dialoog. Uitleidende beschouwingen (p. 103)

Marc Rigaux

About the series:

Opstellen Arbeidsrecht

Met de reeks Opstellen arbeidsrecht streeft de onderzoeksgroep Sociale Concurrentie en Recht van de Universiteit Antwerpen een drievoudig doel na: kwalitatief rechtswetenschappelijk onderzoek de nodige bekendheid verlenen; het studiewerk van de onderzoeksgroep (nog) beter profileren en een (bescheiden) bijdrage leveren tot het behoud van een consistent arbeidsrecht.
Al geruime tijd participeren de leden van deze Antwerpse onderzoekseenheid prominent aan de wetenschappelijke studie van het arbeidsrecht door artikelen in wetenschappelijke tijdschriften, door monografieën, door onderzoeksrapporten en uiteraard ook door referatenbundels. Met de opstart van een publicatiereeks onder eigen naam wil de onderzoeksgroep de traditie van eigentijds kwalitatief onderzoekswerk continueren en bevestigen.
De reeks moet ook bijdragen tot een sterkere profilering van de onderzoekseenheid, van haar onderzoeksmethodiek en van de fundamentele waarden die de eenheid aankleeft in haar rechtsbeoefening. De arbeidsmarktcorrigerende functie van het arbeidsrecht, de grondrechtelijke emancipatorische dimensie en de rechtshomogene analyse van de rechtsfenomenen betreffen evenveel elementen die de wetenschappelijke demarche van de onderzoeksgroep tekenen. Door arbeidsrechtelijk onderzoek gegroepeerd te publiceren, streeft de onderzoeksgroep ernaar op zijn niveau bij te dragen tot het behoud van een consistente arbeidsrechtelijke bescherming. Het aantrekken van nieuwe onderzoekers met nieuwe inzichten vormt hierbij een sleutelelement, net zoals het bevorderen van transnationale studieprojecten.
Door te informeren en te verklaren wil de publicatiereeks het rechtswetenschappelijk argument helpen inbrengen in het wetgevend, jurisprudentieel en doctrinaal debat. De publicaties die in deze reeks worden opgenomen, werden aan een peer review onderworpen.
Redactie: Jan Buelens, Daniël Cuypers, Johan Peeters, Kelly Reyniers, Marc Rigaux, Kim Van Den Langenbergh en Anne Van Regenmortel.

More about this series