Taken en aansprakelijkheden van commisarissen en bedrijfsrevisoren

Deze nieuwe editie behandelt diepgaand de aansprakelijkheid van de bedrijfsrevisor en vooral van de commissaris met veel aandacht voor praktijkaspecten. Belangrijke thema’s zijn de aansprakelijkheid van de commissaris voor fouten van bestuurders, de opsporing van fraude, het getrouwe beeld van de jaarrekening, de bewijsproblematiek enz.


Author(s):
Koenraad Aerts
Series:
Bibliotheek Vennootschaps- en Financieel Recht
Volume:
book | published | 1st edition
November 2020 | ix + 251 pp.

Paperback
€85.-


ISBN 9789400012196


When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

Bedrijfsrevisoren stellen zich bloot aan aanzienlijke aansprakelijkheidsrisico’s. Wetgeving en rechtspraak eisen van de bedrijfsrevisor dat hij zich gedraagt als een specialist in tal van materies. Zonder de kennis van een goed jurist en de vaardigheden van een ervaren accountant, riskeert elke bedrijfsrevisor te moeten instaan voor de financiële gevolgen van ontspoorde investeringen en zelfs van faillissementen. Tevens riskeert de bedrijfsrevisor strafrechtelijke veroordelingen en tuchtrechtelijke sancties.

De auteur behandelt diepgaand de aansprakelijkheid van de bedrijfsrevisor en vooral van de commissaris met veel aandacht voor praktijkaspecten. Belangrijke thema’s zijn de aansprakelijkheid van de commissaris voor fouten van bestuurders, de opsporing van fraude, het getrouwe beeld van de jaarrekening, de bewijsproblematiek enz.

Dit werk biedt de lezer een duidelijk en gedetailleerd overzicht van de vele audit- en andere normen met een mogelijke impact op de aansprakelijkheid van de bedrijfsrevisor. Dit laat de lezer toe zich een concreet beeld te vormen van de risico’s die eigen zijn aan het beroep van revisor.
Deze volledig herwerkte editie bevat nieuwe wet- en regelgeving sinds de eerste editie (naast het WVV):
• Nieuwe regels i.v.m. de wettelijke opdrachten en het commissarismandaat
• Nieuwe regels i.v.m. de organisatie van het beroep
• Nieuwe regels i.v.m. de auditnormen
• Nieuwe regels i.v.m. de aansprakelijkheid
• Nieuwe regels i.v.m. de onafhankelijkheid
• Nieuwe antiwitwaswet
Koenraad Aerts is advocaat bij de balie te Brussel.

Dit werk maakt deel uit van de Bibliotheek Vennootschaps- en Financieel Recht. Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.

Table of Contents

Inleiding (p. 1)

Hoofdstuk I. Taken van bedrijfsrevisoren (p. 7)

Hoofdstuk II. Hoedanigheden van bedrijfsrevisoren (p. 83)

Hoofdstuk III. Aansprakelijkheden van bedrijfsrevisoren (p. 95)

Besluit (p. 227)

Algemeen besluit (p. 231)

Bibliografie (p. 233)

About the series:

Bibliotheek Vennootschaps- en Financieel Recht

De Bibliotheek Vennootschaps- en Financieel recht biedt de praktijkjurist een thematisch opgebouwde verzameling werken over alle deelaspecten van het vennootschaps- en financieel recht
Het zijn beknopte en vlot hanteerbare, maar niettemin diepgaande en kwalitatief hoogstaande juridische monografieën rond welomlijnde topics die nauw aansluiten bij de rechtspraktijk.
Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd met 15% korting. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.
Bovendien heeft u de mogelijkheid om de reeds verschenen werken in de reeks (gepubliceerd bij Larcier), ook te bestellen met 15% korting.
Contacteer mail@intersentia.be

In voorbereiding in deze Bibliotheek;
De Belgische stichting – Een update, Rutger Van Boven
Bestuur in de nv, Sarah De Geyter Emmanuel Leroux en Ingrid De Poorter
Taken en aansprakelijkheden van commissarissen en bedrijfsrevisoren- Tweede editie , Koen Aerts

More about this series