Taalvrijheid, bestuurstaal en minderheidsrechten

Dit boek verschaft nieuwe inzichten in de door de Grondwet gewaarborgde taalvrijheid en in de vigerende taalwetgeving, meer bepaald in de minderheidsrechten of "faciliteiten" en in de verhouding tussen de minderheidsrechten en het territorialiteitsbeginsel.
Author(s):
Jan Clement
book | published | 1st edition
June 2003 | 926 pp.

Paperback
€140.-


ISBN 9789050953009

Details

Dit boek ontleedt de chronologische evolutie van de bestuurstaalwetgeving, vanaf het Ancien Régime, over de taalbesluiten van Willem I tot en met de grondwetsherziening van 1970. Daarna wordt de brug naar het geldende positieve recht gelegd. Het boek verschaft nieuwe inzichten in de door de Grondwet gewaarborgde taalvrijheid en in de vigerende taalwetgeving, meer bepaald in de minderheidsrechten of "faciliteiten" en in de verhouding tussen de minderheidsrechten en het territorialiteitsbeginsel. Het boek richt zich niet enkel tot de beoefenaars van het Belgisch publiek recht maar tot iedereen die geïnteresseerd is in het “Belgisch model” voor het samenleven van taalgroepen. Door de internationale aandacht voor het vraagstuk van de minderheidsbescherming is het boek brandend actueel.

Table of Contents

There are no separate chapters available for this publication.