Synopsis van het Belgische arbeidsrecht - Collectief arbeidsrecht (zevende editie)

In deze uitgave behandelen de auteurs de meest courante topics van het individuele en collectieve arbeidsrecht, zoals ontslag, ziekte, zwangerschap, de sociale
dialoog en staking.

- Met beknopte bibliografieën en nuttige websites als aanknopingspunt voor verder opzoekwerk.
- Met tussentijdse actualiseringen op de website van Intersentia.
Author(s):
Alexander De Becker, Johan Peeters, Wilfried Rauws, Kim Van den Langenbergh
Editor(s):
Patrick Humblet
book | forthcoming | 7th edition
September 2020 | 200 pp.

Paperback
€110.-


ISBN 9789400008281


Alternative prices
- Student price: €40.-


Publication date: September 20, 2020

Details

In deze uitgave behandelen de auteurs de meest courante topics van het individuele en collectieve arbeidsrecht, zoals ontslag, ziekte, zwangerschap, de sociale dialoog en staking.

- Met beknopte bibliografieën en nuttige websites als aanknopingspunt voor verder opzoekwerk.
- Met tussentijdse actualiseringen op de website van Intersentia.

Dit (hand)boek bevat geen uitweidingen over zeer specifieke juridische problemen, maar geeft een helikopterzicht. Het aantal voetnoten werd dan ook bewust beperkt. De beknopte bibliografieën die op verschillende plaatsen in het boek werden opgenomen, zijn echter een perfect beginpunt voor verder opzoekwerk. Tevens werd een lijst opgenomen van nuttige websites.


Table of Contents

There are no separate chapters available for this publication.

Also interesting for you: