Spoorvervoer toegepast (tweede editie)

Dit handboek behandelt het goederenvervoer per spoor vanuit een theoretisch en een praktisch standpunt. Talrijke gedetailleerd uitgewerkte voorbeelden maken het boek uitermate geschikt voor studenten en logistiek medewerkers in opleiding.

Author(s):
Filip Aerts, Yvan Smets, Jochen Maes
Series:
Toegepast
Volume:
book | published | 2nd edition
July 2018 | xxiv + 332 pp.

Paperback
€60.-


ISBN 9789400009240


Alternative prices
- Student price: €30.-

Details

Dit handboek behandelt het goederenvervoer per spoor vanuit een theoretisch en een praktisch standpunt. Zowel een beknopte geschiedenis als de algemene actuele situering komen aan bod, niet alleen in België, Nederland en Luxemburg, maar ook binnen de Europese Unie en daarbuiten.

Vervolgens wordt het regelgevende kader geschetst. Hier staat de internationale COTIF- en CIM-regelgeving centraal, die tevens de basis vormt voor het binnenlands vervoer. De verschillende aansprakelijkheidsregels in deze sector worden grondig besproken.

De technische aspecten van het goederenvervoer per spoor worden rijkelijk geïllustreerd. Welke types van rollend materieel zijn er op de markt, hoe worden ze ingezet, hoe is de complexe internationale regelgeving over het goederenmaterieel opgebouwd en welke evoluties zijn er in de komende jaren te verwachten? Een samenvatting van de essentiële definities in de spoorinfrastructuur en een uiteenzetting van de regelgeving over het vervoer van gevaarlijke goederen (RID) mochten hierbij niet ontbreken.

Afsluiten doen de auteurs met de prijsvorming van het goederenvervoer per spoor en het verloop van een spoorzending, zowel in het conventioneel als het gecombineerd vervoer. Hierbij is er ook aandacht voor de afhandeling van de vervoersdocumenten.

Docenten die dit handboek verplicht voorschrijven aan hun studenten, bieden wij aanvullend les- en oefenmateriaal. Via www.intersentia.be kunnen zij contact opnemen met de uitgeverij om toegang te krijgen tot het elektronische oefenpakket. Met behulp van ons digitale leerplatform kunnen docenten hun studenten de materie op een interactieve manier laten inoefenen.

Chapters

Inhoud (p. 0)

Inleiding (p. 1)

Hoofdstuk 1. Beknopte geschiedenis van het spoorvervoer (p. 5)

Hoofdstuk 2. Algemene situatie van het spoorvervoer (p. 45)

Hoofdstuk 3. Nationale en internationale organisatie en exploitatie van het goederenvervoer (p. 123)

Hoofdstuk 4. Internationale organisaties in verband met spoorvervoer (p. 161)

Hoofdstuk 5. Juridisch kader (p. 175)

Hoofdstuk 6. Aansprakelijkheidsregels in het spoorvervoer (p. 183)

Hoofdstuk 7. Technische aspecten van het spoorvervoer (p. 189)

Hoofdstuk 8. Prijsvorming bij spoorwegondernemingen (p. 271)

Hoofdstuk 9. Verloop van een spoorzending (p. 291)

Hoofdstuk 10. Afleveringstermijnen en documenten (p. 303)

Bibliografie (p. 327)

Updates and additional learning materials

Updates

This publication is complemented with additional material that is freely available (e.g. models, contracts, schematics, updates, etc.)

Learning material

Additional teaching and training materials for lecturers are available for this publication. For more information, please contact Inge Verbeeck (i.verbeeck@intersentia.be).


Powerpointpresentaties
82.91 kB
Toegang online oefeningen
1.3 MB
Elektronische oefeningen

About the series:

Toegepast

Praktijkgerichte studieboeken
Uiteenlopende vakgebieden
Met oefeningen en praktijkvoorbeelden

More about this series