Socialezekerheidsrecht toegepast (zevende editie)

Na een beschrijving van de structuur, het toepassingsgebied en de financiering van de sociale zekerheid, komen de verschillende takken aan bod, zoals de arbeidsongevallen en beroepsziekteverzekeringen,de ziekteverzekering, de gezinsbijslag, de werkloosheidsverzekering, het wettelijk en aanvullend pensioen en de socialebijstandregelingen.

- Praktisch overzicht van het socialezekerheidsrecht.
- Met tal van praktijkgerichte voorbeelden.
- Met online oefeningen voor studenten.
Author(s):
Dirk Heylen, Christiaan Mertens, Tim Opgenhaffen, Werner Wijnants, Jan Van Looij
Series:
Toegepast
Volume:
book | published | 7th edition
July 2021 | xxvi + 366 pp.

Paperback
€45.-


ISBN 9789400013476


Alternative prices
- Student price: €30.-

Details

Het socialezekerheidsrecht is een bijzonder ingewikkeld kluwen van diverse regelgevingen op verschillende niveaus. Dit handboek biedt een overzicht van de belangrijkste onderdelen ervan. Na een algemene beschrijving van de structuur, het toepassingsgebied en de financiering van de sociale zekerheid komen achtereenvolgens de verschillende takken van de sociale zekerheid aan bod, zoals de arbeidsongevallen- en beroepsziekteverzekeringen, de ziekteverzekering, de gezinsbijslag en het groeipakket, de werkloosheidsverzekering, het wettelijk en het aanvullend pensioen. Er wordt ook aandacht geschonken aan de socialebijstandregelingen, zoals het leefloon, de inkomensgarantie voor ouderen enz.

Daarmee biedt dit boek een eerste kennismaking met het socialezekerheidsrecht. Dit onderdeel van de sociale wetgeving is bij uitstek het domein waarin vrijwel dagelijks wijzigingen worden aangebracht.

Docenten die dit boek verplicht voorschrijven aan hun studenten, bieden wij aanvullend les- en oefenmateriaal.

Table of Contents

Hoofdstuk 1. Socialezekerheidsrecht (p. 1)

Dirk Heylen, Werner Wijnants, Tim Opgenhaffen, Christiaan Mertens, Jan Van Looij

Hoofdstuk 2. Ziekte- en invaliditeitsverzekering (p. 41)

Dirk Heylen, Werner Wijnants, Tim Opgenhaffen, Christiaan Mertens, Jan Van Looij

Hoofdstuk 3. Professionele risico's (p. 101)

Dirk Heylen, Werner Wijnants, Tim Opgenhaffen, Christiaan Mertens, Jan Van Looij

Hoofdstuk 4. Werkloosheid en swt (p. 159)

Dirk Heylen, Werner Wijnants, Tim Opgenhaffen, Christiaan Mertens, Jan Van Looij

Hoofdstuk 5. Pensioenen en aanvullende pensioenen (p. 227)

Dirk Heylen, Werner Wijnants, Tim Opgenhaffen, Christiaan Mertens, Jan Van Looij

Hoofdstuk 6. Gezinsbijslag en groeipakket (p. 265)

Dirk Heylen, Werner Wijnants, Tim Opgenhaffen, Christiaan Mertens, Jan Van Looij

Hoofdstuk 7. Federale sociale bijstand (p. 309)

Dirk Heylen, Werner Wijnants, Tim Opgenhaffen, Christiaan Mertens, Jan Van Looij

Hoofdstuk 8. Vlaamse bijstand aan personen (p. 351)

Dirk Heylen, Werner Wijnants, Tim Opgenhaffen, Christiaan Mertens, Jan Van Looij

Open access content

Parts of this book have been made open access. We make chapters open access because they are particularly topical, or provide a useful introduction to the subject. They may be available for a limited time or indefinitely. Some books are entirely and permanently open access.


Updates and additional learning materials

Updates

There are no updates available for this book.

Learning material

Additional teaching and training materials for lecturers are available for this publication. For more information, please contact hogeronderwijs@intersentia.be.


H1 - Socialezekerheidsrecht
3.05 MB
H2 - Ziekte- en invaliditeisverzekering
2.57 MB
H3 - Professionele risico's
2.52 MB
H4 - Werkloosheid en SWT
2.52 MB
H5 - Pensioenen en aanvullende pensioenen
2.75 MB
H6 - Gezinsbijslag en Groeipakket
2.92 MB
H7 - Federale Sociale Bijstand
2.7 MB
H8 - Vlaamse Bijstand aan Personen
2.73 MB
Alle powerpoints
15.56 MB
Elektronische oefeningen

About the series:

Toegepast

Praktijkgerichte studieboeken
Uiteenlopende vakgebieden
Met oefeningen en praktijkvoorbeelden

More about this series