Socialezekerheidsrecht toegepast (5de editie)

Het socialezekerheidsrecht is een bijzonder ingewikkeld kluwen van diverse regelgevingen op verschillende niveaus. Dit handboek biedt een overzicht van de belangrijkste onderdelen ervan.
Author(s):
Dirk Heylen, Leen Putman, Koenraad Timmerman, Ivan Verbeeck, Ivo Verreyt, Valérie Vervliet
Series:
Toegepast
Volume:
book | published | 5th edition
October 2017 | xxii + 358 pp.

Paperback
€31.50 €45.-


ISBN 9789400008311


Alternative prices
- Student price: €30.-

Details

Het socialezekerheidsrecht is een bijzonder ingewikkeld kluwen van diverse regelgevingen op verschillende niveaus. Dit handboek biedt een overzicht van de belangrijkste onderdelen ervan. Na een algemene beschrijving van de structuur, het toepassingsgebied en de financiering van de sociale zekerheid komen achtereenvolgens de verschillende takken van de sociale zekerheid aan bod, zoals de arbeidsongevallen- en beroepsziekteverzekeringen, de ziekteverzekering, de gezinsbijslag, de werkloosheidsverzekering, het wettelijk en het aanvullend pensioen. Er wordt ook aandacht geschonken aan de socialebijstandregelingen, zoals het leefloon, de inkomensgarantie voor ouderen enz.

Op deze wijze biedt dit boek een eerste kennismaking met het socialezekerheidsrecht. Dit onderdeel van de sociale wetgeving is bij uitstek het domein waarin vrijwel dagelijks wijzigingen worden aangebracht. Daarom zullen via de website van Intersentia (http://intersentia.be/hoger-onderwijs) actualiseringen worden aangereikt tot aan de publicatie van een volgende editie. Ook het hoofdstuk over jaarlijkse vakantie en een uitgebreid pakket van elektronische oefeningen staan ter beschikking van de docenten die het handboek als lesmateriaal invoeren. Daarnaast vinden ze op dezelfde website ook een powerpointpresentatie.

Table of Contents

Inleiding (p. 1)

Hoofdstuk 1. Ziekte- en invaliditeitsverzekering (p. 49)

Hoofdstuk 2. Professionele risico's (p. 105)

Hoofdstuk 3. Werkloosheid en arbeidsvoorziening (p. 149)

Hoofdstuk 4. SWT (p. 211)

Hoofdstuk 5. Gezinsbijslag (p. 227)

Hoofdstuk 6. Pensioenen (p. 251)

Hoofdstuk 7. Aanvullende pensioenen (p. 295)

Hoofdstuk 8. Sociale bijstand (p. 311)

Updates and additional learning materials

Updates

There are no updates available for this book.

Learning material

Additional teaching and training materials for lecturers are available for this publication. For more information, please contact Inge Verbeeck (i.verbeeck@intersentia.be).


PPT 2017 Inleiding
593.64 kB
PPT 2017 Hoofdstuk 1
260.35 kB
PPT 2017 Hoofdstuk 2
261.71 kB
PPT 2017 Hoofdstuk 3
245.42 kB
PPT 2017 Hoofdstuk 4
209.19 kB
PPT 2017 Hoofdstuk 5
227.59 kB
PPT 2017 Hoofdstuk 6
239.86 kB
PPT 2017 Hoofdstuk 7
221.89 kB
PPT 2017 Hoofdstuk 8
234.92 kB
Toegang online oefeningen
1.3 MB
Actualisering: Gezinsbijslag en groeipakket
2.33 MB
Actualisering: Werkloosheid en SWT
2.14 MB
Actualsering: Pensioenen
1.96 MB
Elektronische oefeningen

About the series:

Toegepast

Praktijkgerichte studieboeken
Uiteenlopende vakgebieden
Met oefeningen en praktijkvoorbeelden

More about this series

Also interesting for you: