Sociaal recht in essentie (zevende editie)

Het Belgische sociaal recht is een uitgebreid kluwen van diverse regelgevingen op verschillende niveaus. Ze bevat zo veel regels en uitzonderingen dat men snel de weg dreigt kwijt te raken. Dit handboek vormt een gids voor wie een volledig overzicht wenst, maar biedt tegelijkertijd ook voldoende diepgang voor wie meer wil weten.
Author(s):
Dirk Heylen, Ivo Verreyt
Series:
In essentie
Volume:
book | published | 7th edition
August 2019 | xxxviii + 544 pp.

Paperback
€49.-


ISBN 9789400010352


Alternative prices
- Student price: €35.-

Details

Het Belgische sociaal recht is een uitgebreid kluwen van diverse regelgevingen op verschillende niveaus. Ze bevat zo veel regels en uitzonderingen dat men snel de weg dreigt kwijt te raken. Dit handboek vormt een gids voor wie een volledig overzicht wenst, maar biedt tegelijkertijd ook voldoende diepgang voor wie meer wil weten. De auteurs blijven stilstaan bij de belangrijkste topics, zonder zich te verliezen in al te verregaande details.

Aan de hand van concrete en duidelijke voorbeelden worden de meest ingewikkelde materies aanschouwelijk voorgesteld.

Chapters

Inhoud (p. 0)

Deel 1. Inleiding

Hoofdstuk 1. Wat is 'sociale wetgeving' eigenlijk? (p. 1)

Hoofdstuk 2. Bronnen van sociale wetgeving (p. 9)

Deel 2. Arbeidsrecht

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 (p. 19)

Hoofdstuk 2. Inhoud van de arbeidsovereenkomst (p. 43)

Hoofdstuk 3. Uitvoering van de arbeidsovereenkomst (p. 55)

Hoofdstuk 4. Schorsing van de arbeidsovereenkomst (p. 69)

Hoofdstuk 5. Jaarlijkse vakantie (p. 111)

Hoofdstuk 6. Einde van de arbeidsovereenkomst (p. 135)

Hoofdstuk 7. De reglementering van de arbeid (p. 189)

Deel 3. Socialezekerheidsrecht

Hoofdstuk 1. Inleiding tot de sociale zekerheid (p. 241)

Hoofdstuk 2. Ziekte- en invaliditeitsverzekering (p. 263)

Hoofdstuk 3. Gezinsbijslag en groeipakket (p. 293)

Hoofdstuk 4. Arbeidsongevallen en beroepsziekten (p. 347)

Hoofdstuk 5. Werkloosheid en SWT (p. 379)

Hoofdstuk 6. Pensioenen (p. 437)

Hoofdstuk 7. Sociale bijstand (p. 461)

Deel 4 . Het sociaal statuut van de zelfstandigen

Hoofdstuk 1. Inleiding (p. 485)

Hoofdstuk 2. Sociale verzekering en organisatie (p. 489)

Hoofdstuk 3. Toepassingsgebied van de reglementering (p. 491)

Hoofdstuk 4. Verplichtingen van de zelfstandige (p. 499)

Hoofdstuk 5. Socialezekerheidsprestaties (p. 505)

Deel 5. Handhaving en oplossing van geschillen

Hoofdstuk 1. Sociale-inspectiediensten (p. 519)

Hoofdstuk 2. De gerechtelijke organisatie en de arbeidsgerechten (p. 533)

Bibliografie (p. 541)

Updates and additional learning materials

Updates

There are no updates available for this book.

Learning material

Additional teaching and training materials for lecturers are available for this publication. For more information, please contact Inge Verbeeck (i.verbeeck@intersentia.be).


Ppt Deel 1 - Inleiding
2.03 MB
Ppt Deel 2 - Hfdst 1 - Algemene bepalingen
1.71 MB
Ppt Deel 2 - Hfdst 2 - Inhoud van de arbeidsovereenkomst
2.04 MB
Ppt Deel 2 - Hfdst 3 - Uitvoering van de arbeidsovereenkomst
2.04 MB
Ppt Deel 2 - Hfdst 4 - Schorsing van de arbeidsovereenkomst
2.09 MB
Ppt Deel 2 - Hfdst 5 - Jaarlijkse vakantie
2.06 MB
Ppt Deel 2 - Hfdst 6 - Einde van de arbeidsovereenkomst
2.09 MB
Ppt Deel 2 - Hfdst 7 - De reglementering van de arbeid
2.14 MB
Ppt Deel 3 - Hfdst 1 - Inleiding tot de sociale zekerheid
2.4 MB
Ppt Deel 3 - Hfdst 2 - Ziekte- en invaliditeitsuitkering met correctie
2.08 MB
Ppt Deel 3 - Hfdst 3 - Gezinsbijslag en Groeipakket met correctie
2.16 MB
Ppt Deel 3 - Hfdst 4 - Arbeidsongevallen en beroepsziekten
2.03 MB
Ppt Deel 3 - Hfdst 5 - Werkloosheid en SWT
828.7 kB
Ppt Deel 3 - Hfdst 6 - Pensioenen
2.06 MB
Ppt Deel 3 - Hfdst 7 - Sociale bijstand
2.06 MB
Ppt Deel 4 - Statuut van Zelfstandigen
2.03 MB
Ppt deel 5 - Handhaving en oplossen van geschillen
2.03 MB
Toegang online oefeningen
1.3 MB
Alle powerpoints
34.37 MB
Elektronische oefeningen

About the series:

In essentie

De reeks In essentie omvat inleidende studieboeken over uiteenlopende vakgebieden.
Deze boeken worden gekenmerkt door hun beknopte en duidelijke structuur. Het zijn uitgaven die op een didactische manier de student de basiskennis van een bepaald vakgebied bijbrengen.

More about this series

Also interesting for you: