Sociaal recht in essentie (achtste editie)

Dit handboek is een praktische gids voor wie een volledig overzicht van het Belgische sociaal recht zoekt, en biedt tegelijk diepgaand inzicht in het ingewikkelde kluwen van de vele regelgevingen, uitzonderingen en wijzigingen.

- Geactualiseerde editie, bijgewerkt tot april 2020.
- Heldere uiteenzettingen over ingewikkelde kwesties.
- Met online oefeningen voor studenten.

Author(s):
Dirk Heylen
Series:
In essentie
Volume:
book | published | 8th edition
September 2020 | 500 pp.

Paperback
€34.30 €49.-


ISBN 9789400011557


Alternative prices
- Student price: €35.-

Details

Dit handboek is een praktische gids voor wie een volledig overzicht van het Belgische sociaal recht zoekt, en biedt tegelijk diepgaand inzicht in het ingewikkelde kluwen van de vele regelgevingen, uitzonderingen en wijzigingen.

- Geactualiseerde editie, bijgewerkt tot april 2020.
- Heldere uiteenzettingen over ingewikkelde kwesties.
- Met online oefeningen voor studenten.

Table of Contents

Deel 1. Inleiding

Hoofdstuk 1. Wat is 'sociale wetgeving' eigenlijk? (p. 1)

Hoofdstuk 2. Bronnen van sociale wetgeving (p. 9)

Deel 2. Arbeidsrecht

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 (p. 19)

Hoofdstuk 2. Inhoud van de arbeidsovereenkomst (p. 45)

Hoofdstuk 3. Uitvoering van de arbeidsovereenkomst (p. 57)

Hoofdstuk 4. Schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (p. 71)

Hoofdstuk 5. Jaarlijkse vakantie (p. 113)

Hoofdstuk 6. Einde van de arbeidsovereenkomst (p. 137)

Hoofdstuk 7. De reglementering van de arbeid (p. 191)

Deel 3. Socialezekerheidsrecht

Hoofdstuk 1. Inleiding tot de sociale zekerheid (p. 245)

Hoofdstuk 2. Ziekte- en invaliditeitsverzekering (p. 267)

Hoofdstuk 3. Gezinsbijslag en groeipakket (p. 297)

Hoofdstuk 4. Arbeidsongevallen en beroepsziekten (p. 353)

Hoofdstuk 5. Werkloosheid en SWT (p. 385)

Hoofdstuk 6. Pensioenen (p. 443)

Hoofdstuk 7. Sociale bijstand (p. 467)

Deel 4 . Het sociaal statuut van de zelfstandigen

Hoofdstuk 1. Inleiding (p. 501)

Hoofdstuk 2. Sociale verzekering en organisatie (p. 505)

Hoofdstuk 3. Toepassingsgebied van de reglementering (p. 507)

Hoofdstuk 4. Verplichtingen van de zelfstandige (p. 515)

Hoofdstuk 5. Socialezekerheidsprestaties (p. 521)

Deel 5. Handhaving en oplossing van geschillen

Hoofdstuk 1. Sociale-inspectiediensten (p. 535)

Hoofdstuk 2. De gerechtelijke organisatie en de arbeidsgerechten (p. 549)

Trefwoordenregister (p. 557)

Open access content

Parts of this book have been made open access. We make chapters open access because they are particularly topical, or provide a useful introduction to the subject. They may be available for a limited time or indefinitely. Some books are entirely and permanently open access.


Inhoud (p. 0)
Dirk Heylen, Ivo Verreyt
Hoofdstuk 1. Wat is 'sociale wetgeving' eigenlijk? (p. 1)
Hoofdstuk 2. Bronnen van sociale wetgeving (p. 9)
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 (p. 19)

Updates and additional learning materials

Updates

There are no updates available for this book.

Learning material

Additional teaching and training materials for lecturers are available for this publication. For more information, please contact Inge Verbeeck (hogeronderwijs@intersentia.be).


Sociaal recht in essentie - Alle Powerpoints
30.32 MB
PPT DEEL 1 - Inleiding
2.43 MB
PPT DEEL 2 - H1 - Algemene bepalingen
2.49 MB
PPT DEEL 2 - H2 - Inhoud van de arbeidsovereenkomst
2.44 MB
PPT DEEL 2 - H3 - Uitvoering van de arbeidsovereenkomst
2.43 MB
PPT DEEL 2 - H4 - Schorsing van de arbeidsovereenkomst
3.05 MB
PPT DEEL 2 - H5 - Jaarlijkse vakantie
2.45 MB
PPT DEEL 2 - H6 - Einde van de arbeidsovereenkomst
2.46 MB
PPT DEEL 2 - H7 - De reglementering van de arbeid
2.5 MB
PPT DEEL 3 - H1 - Inleiding tot de sociale zekerheid
2.87 MB
PPT DEEL 3 - H2 - Ziekte- en invaliditeittsverzekering
2.49 MB
PPT DEEL 3 - H3 - Gezinsbijslag en groeipakket
2.67 MB
PPT DEEL 3 - H4 - Arbeidsongevallen en beroepsziekten
2.46 MB
PPT DEEL 3 - H5 - Werkloosheid en SWT
2.5 MB
PPT DEEL 3 - H6 - Pensioenen
2.44 MB
PPT DEEL 3 - H7 - Sociale bijstand
2.5 MB
PPT DEEL 4 - Sociaal statuut van zelfstandigen
2.43 MB
PPT DEEL 5 - Handhaving en oplossen van geschillen
2.69 MB
Handleiding toegang online oefeningen
1.3 MB
Bordboek
8.86 MB
Elektronische oefeningen

About the series:

In essentie

De reeks In essentie omvat inleidende studieboeken over uiteenlopende vakgebieden.
Deze boeken worden gekenmerkt door hun beknopte en duidelijke structuur. Het zijn uitgaven die op een didactische manier de student de basiskennis van een bepaald vakgebied bijbrengen.

More about this series

Also interesting for you: