Wat ervan te zeggen (vierde editie)

Dit boek gaat over beroepsgeheim, het opslaan en verwerken van persoonsgegevens, medische informatie, het uitwisselen van informatie tussen collega’s en voorzieningen, met leidinggevenden, met ouders en minderjarigen, bij kindermishandeling, en met politie en justitie. Ook recente methodieken als cliënt(en)-overleg en casemanagement worden besproken.

Author(s):
Rudy Schellaert
book | published | 4th edition
June 2018 | x + 438 pp.

Paperback
€28.- €40.-


ISBN 9789400009110


Alternative prices
- Student price: €32.-

Details

Dit boek gaat over beroepsgeheim, het opslaan en verwerken van persoonsgegevens, medische informatie, het uitwisselen van informatie tussen collega’s en voorzieningen, of met leidinggevenden, met ouders en minderjarigen, bij mishandeling en misbruik, en met politie en justitie. Ook de impact van sociale media, e-Health en recente methodieken als casemanagement worden besproken. Gezien de recente evolutie kon een luik over terrorisme en de recente wetgeving daarrond niet ontbreken. Het boek biedt een overzicht van de bijbehorende wettelijke en deontologische kaders.

Centraal in dit boek staan praktijk en reflectie. Niet alleen wordt elk thema door de auteur vanuit een ethisch kader doorgelicht, maar telkens wordt het getoetst aan concrete casussen waarmee de praktijkwerker dagelijks geconfronteerd wordt. Van elk wettelijk of deontologisch kader wordt nagegaan wat het belang ervan is voor de concrete begeleiding en samenwerking met cliënten en collega’s. Workshops bieden de lezer de kans om individueel of in groep (bijvoorbeeld een team of een klas) over de thema’s te reflecteren. Aan de hand van casussen en reflectievragen en -oefeningen krijgt de lezer de kans om gefundeerde persoonlijke standpunten in te nemen bij de ethische dilemma’s in concrete situaties.

Het boek is van toepassing op de hele welzijnszorg, en in het bijzonder op het ortho- en sociaalagogisch werkveld: personen met een beperking, bijzondere jeugdzorg, maatschappelijk werk, psychiatrie, gezinshulp, ouderenzorg, kleurrijke en grijze zones etc. Zowel residentiële als ambulante hulpverlening komen aan bod.

Table of Contents

Opzet (p. 1)

Workshops (p. 11)

Hoofdstuk 1. Tijdsgeest en context (p. 21)

Hoofdstuk 2. Privacy (p. 43)

Hoofdstuk 3. Beroepsgeheim (p. 57)

Hoofdstuk 4. Persoonsgegevens (p. 119)

Hoofdstuk 5. Medische informatie (p. 181)

Hoofdstuk 6. Cliënt (p. 195)

Hoofdstuk 7. Minderjarige (p. 249)

Hoofdstuk 8. Mishandeling (p. 287)

Hoofdstuk 9. Sociale media (p. 311)

Hoofdstuk 10. Informatie binnen een organisatie/voorziening (p. 321)

Hoofdstuk 11. Uitwisseling tussen organisaties/voorzieningen (p. 353)

Hoofdstuk 12. Justitie, politie en terrorisme (p. 367)

Hoofdstuk 13. Een virtuele cliënt (p. 397)

Toets (p. 407)

Bibliografie (p. 413)

Lijst van afkortingen (p. 425)

Eindnoten (p. 427)

Trefwoordenregister (p. 435)

Also interesting for you: