Wetboek Omgevingsvergunning 2021

Deze volledig nieuwe, grondig herziene en fel vermeerderde editie 2021, brengt het volledig regelgevend kader in kaart inzake administratieve vergunningsprocedure voor alle onderworpen projecten, de integratie van de MER-plichtige projecten en van de projecten met wegenis, het toetsingskader van deze projecten, de beroepen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de handhaving van de omgevingsvergunning.

Author(s):
Peter Flamey, Gregory Verhelst, Pieter Jan Vervoort, Evi Mees
Series:
Omgevingsvergunning (OMGEV)
Volume:
book | published | 6th edition
October 2021 | 1000 pp.

Paperback
€170.-


ISBN 9789400012332


Alternative prices
- Student price: €85.-

When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

Sedert de volledige inwerkingtreding van het Omgevingsvergunningsdecreet begin 2018 heeft de integratie van de vroegere onderscheiden vergunningsprocedures door middel van één circuit ondertussen volledig vorm gekregen, zodat een grondige herziening van het Wetboek Omgevingsvergunning zich opdrong.

Vandaar een volledig nieuwe, grondig herziene en fel vermeerderde editie 2021. De auteurs hebben ervoor geopteerd om de systematiek van het wetboek grondig nauwer te laten aansluiten bij het nieuwe juridische regime van de omgevingsvergunning waarbij het volledig regelgevend kader in kaart wordt gebracht inzake administratieve vergunningsprocedure voor alle onderworpen projecten, de integratie van de MER-plichtige projecten en van de projecten met wegenis, het toetsingskader van deze projecten, de beroepen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de handhaving van de omgevingsvergunning.

Het boek is een onmisbaar instrument voor iedereen die te maken heeft met deze projecten: de bouwheren, vastgoedontwikkelaars, architecten, landmeters, studiebureaus, de gemeentelijke, provinciale en gewestelijke omgevingsambtenaren, de adviesinstanties en commissies, de vergunningverlenende overheden, bedrijfsjuristen, adviseurs en advocaten, de toezichthouders, parketmagistraten en rechters.

Dit Wetboek Omgevingsvergunning verschijnt regelmatig in een nieuwe editie. Wie intekent op een abonnement, ontvangt de nieuwe editie bij verschijnen, met 15% korting
Contacteer hiervoor h.verleyen@larcier-intersentia.be

De auteurs zijn allen ervaren specialisten in het omgevingsrecht:
•Peter Flamey is advocaat-vennoot bij Flamey Advocaten
•Gregory Verhelst is advocaat-vennoot bij Verhelst Advocaten
•Pieter Jan Vervoort is bestuursrechter bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen
•Evi Mees is advocaat bij Flamey Advocaten

Met de app LARCIER CODE heeft u altijd en overal kosteloos toegang tot de volledige rijkdom van uw Wetboeken via uw smartphone of tablet.
Voordelen:
• Wekelijkse bijwerking van alle teksten uit uw Wetboek
• Toegankelijk via uw smartphone en tablet (versies voor iOS en Android beschikbaar)
• Uw wet- en regelgeving online en offline beschikbaar
• Eenvoudige en praktische toegang tot de artikels dankzij de zoekmotor
Voor meer informatie, klik hier

Table of Contents

About the series:

Omgevingsvergunning (OMGEV)


Het ‘Wetboek Omgevingsvergunning’ verschijnt regelmatig in een nieuwe editie. Wie intekent op een abonnement, ontvangt de nieuwe editie bij verschijnen, met een blijvende korting van 15%.

More about this series