Vrijheden en vrijheidsbeneming

Het boek biedt een blik vanuit mensenrechtelijk perspectief op de situatie van vrijheidsbeneming. De auteurs bieden in hun bijdrage een overzicht van de toepasselijke internationaalrechtelijke normen, waaronder niet enkel bindende verdragen en uitspraken van internationale controleorganen, maar ook regels van ‘soft law’ met een groot politiek en moreel gezag.
Editor(s):
Wouter Vandenhole, Pieter Vanden Heede, Stefan Sottiaux, Eva Brems
book | published | 1st edition
January 2005 | xiv + 353 pp.

Paperback
€66.50 €95.-


ISBN 9789050954365

Details

Dit boek bundelt de referaten van een studiedag van het Interuniversitair Centrum Mensenrechten, die plaatsvond op 4 februari 2005 in Antwerpen. Het uitgangspunt bij de keuze van het thema ‘vrijheden en vrijheidsbeneming’ was dubbel. Enerzijds is er de sombere vaststelling dat dit één van de weinige domeinen is waar België ernstig tekortschiet in het licht van internationale mensenrechtenstandaarden, zoals regelmatig door internationale controle-instanties wordt opgemerkt. Maar tegelijkertijd is er de hoop dat hierin spoedig verandering zal komen dankzij de Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden.

Het boek biedt een blik vanuit mensenrechtelijk perspectief op de situatie van vrijheidsbeneming. De auteurs bieden in hun bijdrage een overzicht van de toepasselijke internationaalrechtelijke normen, waaronder niet enkel bindende verdragen en uitspraken van internationale controleorganen, maar ook regels van ‘soft law’ met een groot politiek en moreel gezag. Bovendien toetsen zij de Belgische regelgeving aan deze internationale normen, met bijzondere aandacht voor de Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden.
In deze publicatie wordt de Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden voor het eerst systematisch doorgelicht in het licht van het recht van de mensenrechten.

Het is een werkbaar instrument voor eenieder die in België beroepsmatig in contact komt met personen wier vrijheid is ontnomen, of die met de rechtspositie van deze personen begaan is.

Table of Contents

There are no separate chapters available for this publication.

Also interesting for you: