1. Dit boek geeft een duidelijke schets van het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting, het bepalen van het belastbaar inkomen, aftrekbare en niet-aftrekbare beroepskosten. Voorts wordt uitgelegd hoe de belastbare grondslag wordt bepaald en hoe men de verschuldigde vennootschapsbelasting berekent.
  Paperback
  €50.15 €59.-

 2. Deze uitgave bevat een grondige kennismaking met het internationaal belastingrecht. 

  Paperback
  €22.95 €27.-

 3. Dit handboek behandelt douane en accijnzen zowel vanuit theoretisch als vanuit praktisch standpunt.

  Paperback
  €55.25 €65.-