Socialezekerheidsrecht toegepast (zesde editie)

Dit is de nieuwe zesde editie, die in september 2020 verschijnt.
Het socialezekerheidsrecht is een bijzonder ingewikkeld kluwen van diverse regelgevingen op verschillende niveaus. Dit handboek biedt een overzicht van de belangrijkste onderdelen ervan. Na een algemene beschrijving van de structuur, het toepassingsgebied en de financiering van de sociale zekerheid komen achtereenvolgens de verschillende takken van de sociale zekerheid aan bod.
Author(s):
Dirk Heylen, Ivo Verreyt
Series:
Toegepast
Volume:
book | forthcoming | 6th edition
September 2020 | 350 pp.

Paperback
€45.-


ISBN 9789400010338


Alternative prices
- Student price: €30.-


Publication date: September 20, 2020

Details

Het socialezekerheidsrecht is een bijzonder ingewikkeld kluwen van diverse regelgevingen op verschillende niveaus. Dit handboek biedt een overzicht van de belangrijkste onderdelen ervan. Na een algemene beschrijving van de structuur, het toepassingsgebied en de financiering van de sociale zekerheid komen achtereenvolgens de verschillende takken van de sociale zekerheid aan bod, zoals de arbeidsongevallen- en beroepsziekteverzekeringen, de ziekteverzekering, de gezinsbijslag, de werkloosheidsverzekering, het wettelijk en het aanvullend pensioen. Er wordt ook aandacht geschonken aan de socialebijstandregelingen zoals het leefloon, de inkomensgarantie voor ouderen enz.

Chapters

There are no separate chapters available for this publication.

About the series:

Toegepast

Praktijkgerichte studieboeken
Uiteenlopende vakgebieden
Met oefeningen en praktijkvoorbeelden

More about this series

Also interesting for you: