Wet betreffende de werknemersparticipatie in het k

Aan de hand van een grondige analyse van de wet van 22 mei 2001 werkte de auteur een handleiding uit, die een antwoord verstrekt op de meest praktische vraagstellingen. Tevens werden gebruiksklare modellen opgenomen aan de hand waarvan een participatieschema op een praktische en versnelde wijze kan worden ingevoerd.
Author(s):
Joris De Wortelaer
book | uitverkocht | 1st edition
July 2004 | xii + 355 pp.

Paperback
€95.-


ISBN 9789050953870

Uitverkocht

Details

De wet van 22 mei 2001 creëert een wettelijk kader aan de hand waarvan op bedrijfsniveau een participatieschema kan worden ingevoerd.

Met het aantrekken van de economie, het herstel van de beurzen en de verhoogde rendabiliteitsperspectieven oogt de implementatie van een participatiestelsel op bedrijfs- of groepsniveau zeer aantrekkelijk.

Aan de hand van een grondige analyse van de wet van 22 mei 2001 werkte de auteur een handleiding uit, die een antwoord verstrekt op de meest praktische vraagstellingen. Hoe dient dergelijk plan te worden geïmplementeerd? Welke fiscale en parafiscale voordelen kunnen uit het schema worden geput? Kunnen bestaande voordelen in een participatieschema worden opgenomen? Wordt het plan best voor bepaalde of onbepaalde duur gesloten? Welke bijzondere voorzorgsmaatregelen te treffen? Hoe de rechten van de individuele werknemers te definiëren? Tevens werden gebruiksklare modellen opgenomen aan de hand waarvan een participatieschema op een praktische en versnelde wijze kan worden ingevoerd.

De meer academisch georiënteerde lezer vindt eveneens zijn gading ingevolge de academische onderbouw van de studie.

Chapters

There are no separate chapters available for this publication.