1. In deze uitgave behandelen de auteurs de meest courante topics van het collectief arbeidsrecht, zoals de vakbondsvrijheid, de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, collectieve arbeidsovereenkomsten en staking.

    Complementair aan dit deel Collectief arbeidsrecht’ (prijs € 49) is ook ‘ Individueel arbei...

  2. Arbeidsrecht toegepast (zevende editie)

    Publication date: August 28, 2020

    De auteurs bieden een stevig overzicht van het Belgische arbeidsrecht en staan daarbij stil bij de volgende topics: de Arbeidsovereenkomstenwet, de bepalingen van de Arbeidswet, de Feestdagenwet, de Loonbeschermingswet, de Uitzendarbeidswet en de Arbeidsreglementenwet. - Concrete voorbeelden en veelvuldige verwijzingen naar de rechtspraak maken de meest ingewikkelde materies transparant. - Met online oefeningen voor studenten.
    Paperback
    €45.-

  3. Sociale media zijn alomtegenwoordig. Hoewel de sociale media vele voordelen bieden, bleven inbreuken en misbruiken niet uit. De snelheid en dominantie waarmee sociale media hoe langer hoe meer ons internetgebruik sturen, roepen een brede waaier van juridische vragen op.
    Paperback
    €75.-

  4. This book gives an overview of the legal framework governing industrial relations in the United Kingdom at a time when a possible return of a Conservative government threatens to undermine limited advances in collective employment law.
    Paperback
    €45.-

  5. De tweede editie van dit casebook bundelt meer dan honderd rechterlijke uitspraken die voor de ontwikkeling van het arbeidsrecht van groot belang zijn geweest.
    Paperback
    €75.-