1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6
 1. Tijdskrediet en thematische verloven

  Publication date: November 22, 2012

  De regelgeving over tijdskrediet en thematisch verlof is de laatste jaren grondig hervormd, laatst nog door de cao nr. 103 die in werking is getreden op 1 september 2012. Dit boekje geeft een overzicht van de nieuwe regels.
  Paperback
  €51.-

 2. This book investigates whether one of the basic norms underlying contemporary labour law in the EU - standard work - has been subject to drastic changes. Standard work, usually defined as fulltime, permanent employment for a single employer, has traditionally been the most common form of work structure, and various legal obligations and protections are strongly associated with it. However, standard work seems to have increasingly come under at...
  Paperback
  €65.-
 3. Active Ageing and Labour Law

  Publication date: November 6, 2012

  This book deals with active ageing and labour law and is dedicated to professor Roger Blanpain at the occasion of his 80th anniversary.
  Hardback
  €89.-

 4. Flexicurity has been a core concept in the EU’s employment debates as of 2006 and was codified into common principles of flexicurity in December 2007. This study explains the development and conclusion of the EU’s flexicurity concept.
  Paperback
  €85.-
 5. Studentenarbeid

  Publication date: October 1, 2012

  Talrijke werkgevers stellen zowel tijdens als buiten de schoolvakanties studenten te werk. Dit boek is een belangrijke leidraad en biedt een duidelijk antwoord op tal van vragen.
  Paperback
  €39.-
 6. (Verboden) arbeid

  Publication date: August 29, 2012

  In dit werk wordt enerzijds het concept arbeid onderzocht en anderzijds het verbieden van arbeid als beschermingsmechanisme in het arbeidsrecht.
  Hardback
  €125.-

 7. This book gives an overview of the legal framework governing industrial relations in the United Kingdom at a time when a possible return of a Conservative government threatens to undermine limited advances in collective employment law.
  Paperback
  €45.-

 8. Met de diptiek “Omtrent behoorlijk bestuur van collectieve arbeidsverhoudingen” brengen de auteurs hulde aan het werk en aan de wetenschappelijke inzet van de voormalige administrateur-generaal van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Jan Rombouts.
  Paperback
  €100.-

 9. Deze uitgave brengt verslag uit over spraakmakende wetenschappelijke inzichten in de echte sleutels van ons gedrag en vult verder in hoe ze constructief gebruikt kunnen worden om op de werkplek veilig gedrag te bevorderen of te verbeteren.
  Paperback
  €40.-

 10. In deze studie wordt nagenoeg het volledige intellectueel eigendomsrecht onder de loep genomen vanuit de specifieke relatie werknemer-werkgever.
  Paperback
  €60.-
 
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6