1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7

 1. On 16 May 2009, the EC Directive 2009/38 (Recast Directive) has been published in the Official Journal. With effect from 6 June 2011, the EC Directive 94/45 on the establishment of a European Works Council or a procedure in Community-scale undertakings and Community-scale groups of undertakings for the purposes of informing and consulting employees will be repealed. It will be substituted by the Recast Directive.
  Paperback
  €95.-

 2. Recent cases decided by the European Court of Justice have raised crucial issues regarding the scope for collective action in Europe. In this context, this collection of essays investigates treatment of the right to strike in seven Member States of the European Union: Belgium, France, Germany, Italy, Spain, the Netherlands and the United Kingdom. Each national report examines how legal regulation seeks to address conflicting interests, namely ...
  Paperback
  €65.-
 3. Het arbeidsrecht en de onderneming

  Publication date: November 16, 2009

  Dit werk construeert een transparant begrippenkader dat toelaat de onderneming op een duidelijke wijze arbeidsrechtelijk te vatten én het construeert een arbeidsrechtelijke theorie van de onderneming die de noodzakelijke achtergrond biedt bij de interpretatie, toepassing en uitwerking van het arbeidsrecht.
  Hardback
  €195.-

 4. Aan de hand van een bevraging van zowel preventieadviseurs als sociale partners en beroepsverenigingen, wordt in dit cahier gepeild naar relevante ervaringen inzake de positie en het statuut van de preventieadviseurs.
  Paperback
  €40.-

 5. Het vriendenboek voor de gewezen stafhouder van de Antwerpse balie, mr. Jos Van Goethem, is samengesteld uit artikels van vooraanstaande auteurs die op één of andere manier met hem hebben samengewerkt.
  Paperback
  €85.-

 6. Dit liber is symbool voor de waardevolle bijdragen die professor Vanachter aan de samenleving heeft geleverd en voor de overtuiging dat zijn rijke persoon, zowel binnen het arbeidsrecht als in het Instituut voor Arbeidsrecht, nog lang na zijn emeritaat zal nazinderen.
  Hardback
  €165.-

 7. In this work the author tries to uncover the parameters the labour legislators used in the development of labour protection. He formulates a number of theses that allow him to establish a theory of labour law. The themes dealt with in this work fit in an overall vision on labour in its relation with capital as dealt with in law.
  Paperback
  €40.-

 8. In deze uitgave wordt de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst uitgebreid bestudeerd. De auteur gaat op zoek naar het hoe en het waarom van het door de wetgever ontwikkelde schorsingsrecht binnen het arbeidsrecht.
  Hardback
  €150.-

 9. This book explores the intricate, complex, and sometimes contentious relationship between the European Union’s agenda for a free internal market and the protection of labour standards within the European Union. Its immediate focus is on recent legal developments, both in case law and in legislation.
  Paperback
  €40.-

 10. In deze studie wordt de discriminatie op basis van handicap en gezondheidstoestand doorgelicht vanuit het arbeidsrecht. Elke ongelijke behandeling door de werkgever op basis van handicap en gezondheidstoestand wordt verboden wanneer er geen objectieve rechtvaardiging voor wordt gegeven.
  Paperback
  €55.-
 
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7