1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6
 1. Active Ageing and Labour Law

  Publication date: November 6, 2012

  This book deals with active ageing and labour law and is dedicated to professor Roger Blanpain at the occasion of his 80th anniversary.
  Hardback
  €89.-

 2. Flexicurity has been a core concept in the EU’s employment debates as of 2006 and was codified into common principles of flexicurity in December 2007. This study explains the development and conclusion of the EU’s flexicurity concept.
  Paperback
  €85.-
 3. Studentenarbeid

  Publication date: October 1, 2012

  Talrijke werkgevers stellen zowel tijdens als buiten de schoolvakanties studenten te werk. Dit boek is een belangrijke leidraad en biedt een duidelijk antwoord op tal van vragen.
  Paperback
  €39.-
 4. (Verboden) arbeid

  Publication date: August 29, 2012

  In dit werk wordt enerzijds het concept arbeid onderzocht en anderzijds het verbieden van arbeid als beschermingsmechanisme in het arbeidsrecht.
  Hardback
  €125.-

 5. This book gives an overview of the legal framework governing industrial relations in the United Kingdom at a time when a possible return of a Conservative government threatens to undermine limited advances in collective employment law.
  Paperback
  €45.-

 6. Met de diptiek “Omtrent behoorlijk bestuur van collectieve arbeidsverhoudingen” brengen de auteurs hulde aan het werk en aan de wetenschappelijke inzet van de voormalige administrateur-generaal van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Jan Rombouts.
  Paperback
  €100.-

 7. Deze uitgave brengt verslag uit over spraakmakende wetenschappelijke inzichten in de echte sleutels van ons gedrag en vult verder in hoe ze constructief gebruikt kunnen worden om op de werkplek veilig gedrag te bevorderen of te verbeteren.
  Paperback
  €40.-

 8. In deze studie wordt nagenoeg het volledige intellectueel eigendomsrecht onder de loep genomen vanuit de specifieke relatie werknemer-werkgever.
  Paperback
  €60.-
 9. Disability and Employment

  Publication date: September 20, 2011

  Based on an analysis of the newly-adopted UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities and present-day interpretations of international and European human rights instruments, this book seeks to define a contemporary disability human rights approach for the field of employment.
  Paperback
  €70.-

 10. Dit boek biedt een artikelsgewijs overzicht van de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden wet, toegelicht aan de hand van de analyse van 20 jaar relevante rechtspraak.
  Paperback
  €90.-
 
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6