1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. Hoe zit het met kennelijk onredelijk ontslag en rechtsmisbruik in het nieuwe stelsel? Wanneer en hoe moet het ontslag gemotiveerd worden? Heeft een vordering effectief kans op slagen? Hoe gaan de arbeidsrechtbanken om met de “marginale toetsing” en hoe groot zijn de toegekende vergoedingen? De auteurs maken in kort bestek een eerste balans op, waarbij zij de kern van de nieuwe hervorming bespreken aan de hand van meer dan tachtig ongepublicee...
  Paperback
  €25.50 €30.-

 2. Dit boek onderzoekt de impact van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens op de Belgische rechtspraktijk.
  Paperback
  €49.30 €58.-

 3. In dit cahier wordt het thema mens belicht vanuit twee invalshoeken, arbeid en gezondheid enerzijds en psychosociale aspecten anderzijds.
  Paperback
  €35.70 €42.-

 4. This volume deals with the complicated relationship between posting of workers in the EU and collective labour law. It does so from a legal perspective but the author does not refrain from looking at the economic and social context in order to better understand the legal construction of said relationship.
  Paperback
  €72.25 €85.-

 5. In dit boek worden de economische, sociale en juridische facetten van (te) hoge werkdruk als professioneel en maatschappelijk probleem onder de loep genomen. Tevens wordt onderzocht welke de mogelijkheden en de beperkingen van het (welzijns)recht hierbij zijn.
  Paperback
  €29.75 €35.-

 6. In de opbouw van het arbeidsrecht neemt de hoedanigheid van werknemer een bijzondere plaats in. Vooreerst is er de consistente sociale bescherming die de werknemers hebben verworven.
  Paperback
  €102.- €120.-
 7. The Mondragon Cooperatives

  Publication date: July 7, 2014

  This book about the Mondragon cooperatives in the Spanish Basque Country is a critical reflection on the origin and further development of one of the most highly-praised cooperative enterprises in the world.
  Paperback
  €38.25 €45.-

 8. In dit boek trachten de auteurs een antwoord te bieden op tal van vragen en onduidelijkheden i.v.m. de nieuwe wetgeving. Zij gaan daarbij niet uit van een louter overzicht en bespreking van de nieuwe wetsbepalingen. Ze hebben in dit boek de nieuwe bepalingen geïntegreerd in het ruimere kader van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
  Paperback
  €55.25 €65.-

 9. Labour law is widely considered to be in crisis. The objective of this book is threefold. First of all, it draws attention to a number of phenomena and processes both within and outside the law that affect the protective mechanisms and essential functions of labour law. Secondly, the authors want to point out their main causes and principal consequences. Finally, the book reflects the remedies proposed by the authors to preserve the essential...
  Paperback
  €38.25 €45.-
 10. Het arbeidsauditoraat

  Publication date: January 7, 2014

  Deze publicatie biedt een helder antwoord op de vragen over de bevoegdheidsomschrijving van het arbeidsauditoraat, de invulling daarvan in de dagelijkse praktijk en de (wettelijke) bevoegdheidsafbakening tussen het auditoraat en het ‘gemeen parket’.
  Paperback
  €41.65 €49.-
 
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5