1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. Dit boek handelt over de informatie- en raadplegingsverplichtingen ten opzichte van de werknemers bij herstructureringen. Het vormt een kritische analyse van de bestaande Belgische reglementering.
  Hardback
  €123.25 €145.-

 2. “Rechts(on)zekerheid omtrent (schijn)zelfstandigheid” biedt dan een grondige doorlichting van de Arbeidsrelatiewet in zijn verhouding tot de juridische omgeving.
  Paperback
  €59.50 €70.-

 3. De auteur analyseert in deze uitgave op systematische wijze de verschillende aspecten van de aansprakelijkheid van werkgevers en werknemers, waarbij zowel het sociaal recht als het aansprakelijkheidsrecht en het verzekeringsrecht aan bod komen.
  Hardback
  €119.- €140.-

 4. Op 23 september 2004 werd op de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg door de drie representatieve Belgische vakbonden plechtig een Charter gender mainstreaming ondertekend. Hiermee namen de vakbonden de verplichting op zich om van de gelijkheid van vrouwen en mannen in hun beleid, hun werking en hun actie een permanente syndicale doelstelling te maken.
  Paperback
  €42.50 €50.-
 5. De onkostenvergoeding

  Publication date: September 1, 2006

  In dit praktische boek wordt de onkostenvergoeding zowel vanuit fiscale als sociaalrechtelijke hoek onderzocht. Bijzondere aandacht gaat uit naar de mogelijkheid om met de overheid voorafgaandelijk akkoorden – de zogenaamde “rulings” – te sluiten.
  Paperback
  €34.- €40.-

 6. Dit boek wil enkele cruciale arbeidsrechtelijke problemen van de herstructurering van ondernemingen onder de aandacht brengen. Daarbij worden ook andere rechtstakken, zoals het economisch recht en het fiscaal recht, betrokken bij de sociaalrechtelijke analyse.
  Paperback
  €102.- €120.-
 7. Actuele problemen van het arbeidsrecht 7

  Publication date: December 2, 2005

  Tijdens het academiejaar 2005-2006 greep de zevende uitgave plaats van de “Studiedagen Arbeidsrecht”. Dit boek bundelt de referaten van deze studiedagen.
  Paperback
  €102.- €120.-
 8. De bedongen arbeid

  Publication date: March 1, 2005

  Met dit cahier wil de Vereniging voor Arbeidsrecht dit voor de arbeidsovereenkomst centrale begrip beter duiden. Na een situering in het algemene overeenkomstenrecht volgt een duiding van het begrip in de sfeer van het arbeidscontractenrecht.
  Paperback
  €38.25 €45.-
 9. Buitenlanders in de sport

  Publication date: October 27, 2004

  Dit boek bevat de bijgewerkte teksten van de studienamiddagen over ‘buitenlanders in de sport’ die werden gehouden aan de rechtsfaculteiten van de KU Leuven op 18 mei 2004 en de UvTilburg op 25 mei 2004.
  Paperback
  €42.50 €50.-

 10. Aan de hand van een grondige analyse van de wet van 22 mei 2001 werkte de auteur een handleiding uit, die een antwoord verstrekt op de meest praktische vraagstellingen. Tevens werden gebruiksklare modellen opgenomen aan de hand waarvan een participatieschema op een praktische en versnelde wijze kan worden ingevoerd.
  Paperback
  €95.-

  Uitverkocht

 
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5