1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. Met de diptiek “Omtrent behoorlijk bestuur van collectieve arbeidsverhoudingen” brengen de auteurs hulde aan het werk en aan de wetenschappelijke inzet van de voormalige administrateur-generaal van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Jan Rombouts.
  Paperback
  €100.-

 2. Deze uitgave brengt verslag uit over spraakmakende wetenschappelijke inzichten in de echte sleutels van ons gedrag en vult verder in hoe ze constructief gebruikt kunnen worden om op de werkplek veilig gedrag te bevorderen of te verbeteren.
  Paperback
  €40.-

 3. In deze studie wordt nagenoeg het volledige intellectueel eigendomsrecht onder de loep genomen vanuit de specifieke relatie werknemer-werkgever.
  Paperback
  €60.-

 4. Dit boek biedt een artikelsgewijs overzicht van de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden wet, toegelicht aan de hand van de analyse van 20 jaar relevante rechtspraak.
  Paperback
  €90.-

 5. Dit boek behandelt de sociaal- en fiscaalrechtelijke problemen waarmee werknemers, werkgevers en zelfstandigen geconfronteerd worden bij het werken over de Belgisch-Nederlandse grens.
  Hardback
  €80.-
 6. De kracht van indicatoren

  Publication date: December 6, 2010

  Dit boek bevat een unieke bibliotheek aan indicatoren waaruit de preventieadviseur kan putten om zijn eigen ‘Safety Navigator’ op te stellen.
  Paperback
  €45.-

 7. Deze uitgave geeft een overzicht van de recente ontwikkelingen op het vlak van het beëindigingsrecht van de arbeidsovereenkomst. Een lijvig werk met een hoge gebruikswaarde!
  Paperback
  €160.-
 8. Het arbeidsrecht en de onderneming

  Publication date: November 16, 2009

  Dit werk construeert een transparant begrippenkader dat toelaat de onderneming op een duidelijke wijze arbeidsrechtelijk te vatten én het construeert een arbeidsrechtelijke theorie van de onderneming die de noodzakelijke achtergrond biedt bij de interpretatie, toepassing en uitwerking van het arbeidsrecht.
  Hardback
  €195.-

 9. Aan de hand van een bevraging van zowel preventieadviseurs als sociale partners en beroepsverenigingen, wordt in dit cahier gepeild naar relevante ervaringen inzake de positie en het statuut van de preventieadviseurs.
  Paperback
  €40.-

 10. Het vriendenboek voor de gewezen stafhouder van de Antwerpse balie, mr. Jos Van Goethem, is samengesteld uit artikels van vooraanstaande auteurs die op één of andere manier met hem hebben samengewerkt.
  Paperback
  €85.-
 
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5