Gelijkheid in het arbeidsrecht

Dit boek spitst zich toe op de voornaamste arbeidsrechtelijke problemen van de nieuwe antidiscriminatiewet van 25 februari 2003 (B.S. 17 maart 2003). Welke impact zal deze wet hebben zowel voor de rechtspraktijk als voor de beginselen van het arbeidsrecht?
Author(s):
Daniël Cuypers
book | published | 1st edition
July 2003 | 363 pp.

Paperback
€59.50 €85.-


ISBN 9789050953054

Details

Deze bundel spitst zich toe op de voornaamste arbeidsrechtelijke problemen van de nieuwe en gecontesteerde antidiscriminatiewet van 25 februari 2003 (B.S. 17 maart 2003). Deze wet werd afgekondigd ter uitvoering van de Europese Richtlijn 2000/78 van de Raad tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep.

Ook al gaf de wetgever de voorkeur aan een algemene wet, het is duidelijk dat hij vooral gericht is op arbeid en tewerkstelling.
Het is dan ook duidelijk dat het arbeidsrecht een bijzonder vruchtbare bodem biedt voor de verdere discussie omtrent het gelijkheids-beginsel.
De publicatie richt zich enerzijds tot de gespecialiseerde praktijkjuristen die worstelen met de toepassing van deze nieuwe wet in de dagelijkse rechtspraktijk. Anderzijds schuwen de auteurs geenszins de reflectie over de fundamentele vernieuwing van het Belgisch arbeidsrecht. De vraag rijst immers waar de grenzen liggen van het discriminatieverbod en van het gelijkheidsbeginsel in het arbeidsrecht.

Welke impact zal deze wet hebben zowel voor de rechtspraktijk als voor de beginselen van het arbeidsrecht?

De bijdragen zijn geschreven door jongere én oudere auteurs, die niet alleen meerdere publicaties op hun naam hebben maar vaak ook met beide benen in de rechtspraktijk staan.

Table of Contents

There are no separate chapters available for this publication.

Also interesting for you: