De sociale verkiezingen uitgeplozen

Dit cahier heeft de ambitie om een nuttig werkinstrument te zijn voor al wie betrokken is bij dit vierjaarlijkse evenement, alsook een inspiratiebron voor de beleidsmakers.
Editor(s):
Patrick Humblet, Jan Vanthournout
book | published | 1st edition
October 2015 | x + 276 pp.

Paperback
€70.-


ISBN 9789400006874

Details

Dit boek heeft zijn wortels in De sociale verkiezingen doorgelicht (2007) en De sociale verkiezingen ontrafeld (2011). Net zoals de vorige edities is dit geen klassieke handleiding, maar een mix van praktijk en theorie.

Michel De Gols geeft als inleiding een update op het vlak van de wetgeving. Hij concentreert zich op de informatisering van de verkiezingen. Jan Vanthournout (SD Worx/Faculteit Rechten UGent) en André Leurs (ACV) hebben de drie vorige edities van de verkiezingen minutieus geanalyseerd, wat o.a. resulteert in een imposant voetnotenapparaat. Matthias Jacxsens tekent voor de statistische analyses. Twee advocaten, Herman Buyssens en Tony Van de Calseyde (balie Antwerpen), bespreken, de knelpunten op het vlak van de procedure.

In 2019/2020 zal de wetgeving waarschijnlijk fundamenteel veranderen. Daar waar er nu nog aparte lijsten voor arbeiders en bedienden bestaan, zal dat verschil dan weggewerkt (moeten) zijn. Deze operatie zal tot keuzes dwingen. Er werd een beroep gedaan op professor Leonard Verburg (Radboud Universiteit Nijmegen) om een beeld te schetsen van de wijze waarop een en ander wordt geregeld bij onze noorderburen: Nederland als gidsland bij het ontwikkelen van een nieuw model.

Dit cahier heeft de ambitie om een nuttig werkinstrument te zijn voor al wie betrokken is bij dit vierjaarlijkse evenement, alsook een inspiratiebron voor de beleidsmakers.

Chapters

Inhoudsopgave (p. 0)

De sociale verkiezingen van 2016. Vereenvoudiging van de procedure of het vergemakkelijken van de toepassing van de procedure? (p. 1)

Overzicht rechtspraak sociale verkiezingen 2004-2012 (p. 13)

De sociale verkiezingen en de rechter: knelpunten in 2012 (p. 207)

De instelling, verkiezing, taken en bevoegdheden van de Nederlandse ondernemingsraad (p. 261)