1. Donderdagnamiddag 30 september 2021 | Inclusief het boek Sociale inspectie
  Seminar
  €262.34 (VAT incl.)

 2. Dit boek onderzoekt de impact van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens op de Belgische rechtspraktijk.
  Paperback
  €58.-

 3. In dit boek worden de recente ontwikkelingen van het sociaal handhavingsrecht na de invoering van het Sociaal Strafwetboek in 2010 in hun concrete beleidskader geplaatst. Bovendien worden de draagwijdte en de impact van deze nieuwe regelgeving grondig onderzocht.
  Paperback
  €80.-

 4. De bijdragen in dit boek vormen voor elke rechtsbeoefenaar een onmisbare en kritische handleiding bij de studie en toepassing van het (ver)nieuw(d)e sociaal strafrecht.
  Paperback
  €30.-