1. Donderdagnamiddag 30 september 2021 | Inclusief het boek Sociale inspectie
  Seminar
  €262.34 (VAT incl.)
 2. Sociale inspectie

  Publication date: June 16, 2021

  Dit boek schetst een overzicht van de verschillende sociale inlichtingen- en opsporingsdiensten. Van het verzamelen van informatie tot het einde van een inspectie: regularisatie, minnelijke schikking, of gerechtelijke vervolging. Daarnaast wordt ook dieper ingegaan op bijzondere knelpunten bij inspecties, alsook de toenemende mate van coördinatie van inspecties op Europees niveau.

  ***
  Het boek is inbegrepen in de webinar ‘S...

  Paperback
  €85.-

 3. Dit boek onderzoekt de impact van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens op de Belgische rechtspraktijk.
  Paperback
  €40.60 €58.-

 4. In dit boek worden de recente ontwikkelingen van het sociaal handhavingsrecht na de invoering van het Sociaal Strafwetboek in 2010 in hun concrete beleidskader geplaatst. Bovendien worden de draagwijdte en de impact van deze nieuwe regelgeving grondig onderzocht.
  Paperback
  €56.- €80.-

 5. De bijdragen in dit boek vormen voor elke rechtsbeoefenaar een onmisbare en kritische handleiding bij de studie en toepassing van het (ver)nieuw(d)e sociaal strafrecht.
  Paperback
  €21.- €30.-