1. Het KB van 17 augustus 2019 (in werking getreden op 21 september 2019) bepaalt dat RSZ-inspecteurs voortaan ook kunnen optreden tegen illegale terbeschikkingstelling van gedetacheerde werknemers.
  Seminar
  €204.49 (VAT incl.)
 2. Structurele schuldproblemen: capita selecta

  Publication date: June 11, 2020

  Tijdens deze studiedag worden een aantal capita selecta geanalyseerd, die nauw in verband staan met de situatie van personen in financiële moeilijkheden.
  Seminar
  €173.35 (VAT incl.)
 3. Ontslagrecht: een stand van zaken

  Publication date: May 28, 2020

  Tijdens deze studiedag worden de laatste ontwikkelingen inzake ontslagrecht praktijkgericht besproken door vier ervaren praktijkjuristen, waarbij uiteraard ook telkens de meest recente en relevante rechtspraak aan bod komt.
  Seminar
  €260.15 (VAT incl.)
 4. Grensoverschrijdende tewerkstelling

  Publication date: April 28, 2020

  Deze studiedag wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be
  Seminar
  €345.- (VAT incl.)
 5. Schijnzelfstandigheid: een stand van zaken

  Publication date: April 21, 2020

  Deze studienamiddag wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be
  Seminar
  €263.44 (VAT incl.)