1. Sociale inspectie: uitbreiding van haar bevoegdheden

  Publication date: November 29, 2019

  Het KB van 17 augustus 2019 (in werking getreden op 21 september 2019) bepaalt dat RSZ-inspecteurs voortaan ook kunnen optreden tegen illegale terbeschikkingstelling van gedetacheerde werknemers.
  Seminar
  €204.49 (VAT incl.)
 2. Grensoverschrijdende tewerkstelling

  Publication date: November 14, 2019

  Deze studiedag wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be
  Seminar
  €345.- (VAT incl.)