1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6

 1. Whereas participatory democracy was traditionally meant to further the maximum participation of citizens in political life, the EU supports a modern version of the participatory ideal where citizens are represented by a selfdesignated elite of civil society experts. This book takes a critical stance on that technocratic form of government. At the same time, it examines whether there are realistic ways for a bureaucratic organization like the E...
  Hardback
  €75.-

 2. The European economic unification has come about without any adjusting or accompanying economic and social policies. Its effects on social and human relations go far beyond the economic and commercial domains. This book discusses the changes that are apparent at three levels: the primary economic level, the social level and the general or societal level.
  Paperback
  €50.-

 3. In dit themanummer van het Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed komen o.a. volgende thema’s aan bod: buitenlandse werknemers buiten de EU – arbeidskaarten, terbeschikkingstelling van werknemers, arbeidsongevallen en schijnzelfstandigheid.
  Garenloos
  €50.-

 4. The current retrenchment of the welfare states is buffering the growing demographic and economic pressures in European countries at the expense of the young and the elderly. This book encompasses a selection of empirical studies reflecting on when and why the young and the elderly are at risk in several (mostly Western) European countries.
  Paperback
  €59.-

 5. Dit cahier heeft de ambitie om een nuttig werkinstrument te zijn voor al wie betrokken is bij dit vierjaarlijkse evenement, alsook een inspiratiebron voor de beleidsmakers.
  Paperback
  €70.-

 6. Marc Rigaux is op een aantal terreinen een pionier geweest. Hij heeft velen geïnspireerd en heeft zijn stempel gedrukt op de Universiteit Antwerpen. Vandaar dat zijn vertrek niet onopgemerkt mocht blijven.
  Paperback
  €80.-
 7. Recht als tegenmacht

  Publication date: October 5, 2015

  Dit opstel strekt ertoe uit te nodigen tot een reflectie over de grondslag, de randvoorwaarden en de perken van en aan de bevrijdende of emancipatoire functie van het recht. Een verruimd inzicht in de materie is het streefdoel.
  Paperback
  €35.-

 8. In dit boek worden de recente ontwikkelingen van het sociaal handhavingsrecht na de invoering van het Sociaal Strafwetboek in 2010 in hun concrete beleidskader geplaatst. Bovendien worden de draagwijdte en de impact van deze nieuwe regelgeving grondig onderzocht.
  Paperback
  €80.-

 9. Met zijn boek over de fundamenten van het Belgische arbeidsrecht kijkt de auteur terug op een lange activiteit in hoofdzaak gericht op de problematiek van de arbeidsverhoudingen en meer bepaald op het arbeidsrecht. Daartoe maakt hij een selectie uit zijn vroegere publicaties, verspreid over zowat vijftig jaar.
  Paperback
  €100.-

 10. In dit boek worden de economische, sociale en juridische facetten van (te) hoge werkdruk als professioneel en maatschappelijk probleem onder de loep genomen. Tevens wordt onderzocht welke de mogelijkheden en de beperkingen van het (welzijns)recht hierbij zijn.
  Paperback
  €35.-
 
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6