Samenloop van strafrechtelijke, privaatrechtelijke en bestuurlijke sancties

In het eerste gedeelte wordt ingegaan op de cumul van strafsancties, verblijfsrechtelijke sancties en nationaliteitssancties en vervolgens komt de samenloop van strafrechtelijke verantwoordelijkheid en burgerrechtelijke aansprakelijkheid uitgebreid aan bod.

Daarna behandelen de auteurs de fiscaalrechtelijke implicaties van strafrechtelijke beslissingen naar respectievelijk Nederlands en Belgisch recht.
Editor(s):
Joëlle Rozie, Stefan Rutten, Aloïs Van Oevelen
book | published | 1st edition
November 2017 | x + 150 pp.

Paperback
€63.-


ISBN 9789400009011

Details

Het behoort tot het wezen van ieder rechtssysteem dat de rechtsregels afdwingbaar moeten zijn en dat bij niet-naleving van deze rechtsregels sancties kunnen worden opgelegd. Soms komen voor eenzelfde gedraging sancties van verschillende aard in aanmerking. In dit boek komen zowel voor het Belgische als het Nederlandse recht de cumul en de samenloop van strafrechtelijke, privaatrechtelijke, bestuurlijke en fiscaalrechtelijke sancties en aansprakelijkheden aan bod.

In het eerste gedeelte wordt ingegaan op de cumul van strafsancties, verblijfsrechtelijke sancties en nationaliteitssancties en vervolgens komt de samenloop van strafrechtelijke verantwoordelijkheid en burgerrechtelijke aansprakelijkheid uitgebreid aan bod.

Daarna behandelen de auteurs de fiscaalrechtelijke implicaties van strafrechtelijke beslissingen naar respectievelijk Nederlands en Belgisch recht.

Dit toegankelijke boek biedt dan ook een schat aan informatie voor advocaten, magistraten, ambtenaren van de burgerlijke stand, fiscale ambtenaren en alle geïnteresseerde juristen en rechtspractici.

Met bijdragen van Theo de Roos, Myriam Ghyselen, Pieter J. Krop, Joachim Meese, Wim Valkenburg, Eric Van Dooren en Steven Vandromme.

Table of Contents

Deel 1. Cumul van strafsancties, verblijfsrechtelijke en nationaliteitssancties

Cumulatie van strafsancties, verblijfsrechtelijke en nationaliteitssancties in Nederland (p. 1)

Cumul van strafrechtelijke, burgerlijke en administratieve maatregelen t.a.v. illegale, criminele en/of frauderende vreemdelingen (met inbegrip van de ontneming van de Belgische nationaliteit): ne bis in idem? (p. 19)

Deel 2. Cumul en samenloop van strafrechtelijke en burgerrechtelijke aansprakelijkheid, met bijzondere aandacht voor de afhandeling van de burgerlijke belangen door de strafrechter

De plaats van het slachtoffer in het strafproces: grenzen aan een rechtsontwikkeling? (p. 53)

De burgerlijke rechtsvordering voor de strafrechter (p. 69)

Deel 3. Fiscale gevolgen van fiscaalrechtelijke misdrijven

Fiscale gevolgen van (fiscaal) strafrechtelijke misdrijven (p. 89)

Fiscaalrechtelijke implicaties van strafrechtelijke beslissingen in België (p. 115)

Also interesting for you: