Recht en democratie

Met deze bundel hebben de redacteurs vooral een zoektocht willen initiëren naar de voorstellingen van de betekenis van de politieke democratie in het recht. Daaronder vallen zowel fundamentele als toegepaste bijdragen
Editor(s):
Maurice Adams, Patricia Popelier
book | published | 1st edition
February 2004 | 696 pp.

Paperback
€110.-


ISBN 9789050953672


Alternative prices
- Student price: €39.-

Details

In het hedendaagse debat over de samenleving heeft de term "democratie" een hoge retorische waarde. Wie zijn inzet voor die samenleving verwoordt als een strijd voor democratie, geniet moreel respect, vaak zonder dat zijn argumenten nog nadere motivering of duiding behoeven. Dat gebrek aan duiding heeft ook te maken met het feit dat het begrip democratie geen voor altijd vastliggende betekenis heeft. De vereisten voor en de constituerende elementen van de democratie zijn niet scherp omschreven, maar steeds in evolutie, parallel met de veranderingen in de samenleving waarvoor die democratie dient. In de woorden van F.D. Roosevelt: "Democratie is een eeuwig in twijfel trekken en zoeken naar het betere en bij dit zoeken en streven zijn er uiteraard verschillende wegen, die tot dit doel leiden.”

Toch doet wie het woord democratie in de mond neemt, er goed aan zijn opvatting over democratie te expliciteren, zodat duidelijkheid bestaat over de precieze inzet van het debat dat wordt gevoerd.

Met deze bundel hebben de redacteurs vooral een zoektocht willen initiëren naar de voorstellingen van de betekenis van de politieke democratie in het recht. Daaronder vallen zowel fundamentele als toegepaste bijdragen

Chapters

There are no separate chapters available for this publication.